Development of Islamic Finance in Europe and the Example of the United Kingdom Cover Image

Avrupa’da İslami Finansın Gelişimi ve Birleşik Krallık Örneği
Development of Islamic Finance in Europe and the Example of the United Kingdom

Author(s): Tuğçe Metin, Harun Şahin
Subject(s): Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Finance; Europe; UK;
Summary/Abstract: İslami finansın temeli Fıkıh ya da İslam Hukuku’na dayandırılmıştır. İslam Hukuku, Müslüman toplumların bütün yönleriyle İslam Dini’nin prensiplerine uygun yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini söyleyebiliriz (Öcel ve Kaban, 2019: 378). İslami finans ise İslam Hukuku’na uyumlu olarak yürütülen finansal işlemler olarak tanımlanabilir (Kuşat, 2014: 2).

  • Page Range: 257-282
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish