Development of Financing Support Provided by Participation Banks and Savings Finance Institutions Cover Image

Katılım Bankaları ve Tasarruf Finansmanı Kuruluşlarının Sağlamış Olduğu Finansman Desteğinin Gelişimi
Development of Financing Support Provided by Participation Banks and Savings Finance Institutions

Author(s): Hayreddin Özden, Rahmi Yücel
Subject(s): Islam studies, Financial Markets, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Financing; Development; Participation Banks;
Summary/Abstract: Finansal sektör açısından katılım finans sistemi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra farklı ürün grupları ile sistemin önemli bileşenleri oluşturulmaktadır. Bunlar faizsiz sermaye piyasa araçları, tekâfül sigortacılığı, finansal ortaklıklar, katılım fon sistemi, katılım endeksi, emeklilik sistemi, sertifikasyon, finansal teknoloji ve girişimci destekleme programları gibi alanlar bu sektörün sunmuş oldukları alternatifler olarak değerlendirilebilir (Özdemir, 2022:20).

  • Page Range: 241-255
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish