Marketing Communication in Participation Banking: A Qualitative Research on Personal Selling Method Cover Image

Katılım Bankacılığında Pazarlama İletişimi: Kişisel Satış Yöntemi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Marketing Communication in Participation Banking: A Qualitative Research on Personal Selling Method

Author(s): Erhan Durur
Subject(s): Communication studies, Islam studies, Financial Markets, Marketing / Advertising
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Participation Banking; Marketing; Communication; Qualitative Research; Personal Selling Method;
Summary/Abstract: Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık ilkesi ile çalışan ve bu ilkelere uygun olarak bankacılık faaliyetlerini yerine getiren, vekâlet anlayışı ile fon toplayan, bu fonları alım-satım, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerde kullandıran bir bankacılık modelidir.

  • Page Range: 225-240
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2022
  • Language: English