The Relationship Between Housing Finance Provided by Participation Banks and Selected Variables: Toda Yamamoto Causality Analysis Cover Image

Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Finansmanı ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişki: Toda Yamamoto Nedensellik Analizi
The Relationship Between Housing Finance Provided by Participation Banks and Selected Variables: Toda Yamamoto Causality Analysis

Author(s): Serpil Sumer, Turan Öndeş
Subject(s): Micro-Economics, Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Housing; Finances; Participation Banks; Relation;
Summary/Abstract: Konut piyasası, tüm dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bireyler tarafından hem ihtiyaç hem de yatırım amacı ile konutlara olan talepler, ekonominin seyri doğrultusunda zaman içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Konut talebini etkileyen birçok makroekonomik faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içinde faiz, konut talebini etkileyen makroekonomik faktörler arasında yer almaktadır. Faiz oranlarında yaşanacak düşüşle birlikte maliyetlerin düşeceği bekleneceği için konut talebinde artışın meydana gelmesi beklenmektedir. Konut talebinde meydana gelecek artış da konut arzında artış yaşanmasına yol açacaktır (Çinko, 2020:54).

  • Page Range: 213-223
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish