Social Dimension in Participation Banking Cover Image

Katılım Bankacılığında Sosyal Boyut
Social Dimension in Participation Banking

Author(s): Osman Uluyol
Subject(s): Sociology, Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Finances; Participation Banking; Social Dimension;
Summary/Abstract: Günümüzde finansal hizmetler ağırlıklı olarak geleneksel bankacılık tarafından yerine getirilmektedir. Kapitalist sistemin kurumları olan geleneksel bankalar kar maksimizasyonunu amaçlarken özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumun önemli bir kesimi finansal olarak dışlanmaktadır. Bu sistemde ekonomik insan olan birey kendi faydasının ve çıkarlarının artırılması peşinde koşarken kurumlar da kar maksimizasyonunu amaçlamaktadır. Sistemin dayanak olarak aldığı görüş ekonomik insan olarak adlandırılan bireyin faydasını en yükseğe çıkarmasıyla toplumun da bundan aynı yönde faydalanacağı görüşü ve iddiasıdır. Oysa kapitalist ekonomilerde gelir dağılımı bakımından toplum kesimleri arasında uçurumlar vardır.

  • Page Range: 99-130
  • Page Count: 32
  • Publication Year: 2022
  • Language: English