A Literature Review Towards Understanding the Concept of Bounded Rationality Cover Image

Sınırlı Rasyonalite Kavramının Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması
A Literature Review Towards Understanding the Concept of Bounded Rationality

Author(s): Hilal Mola
Subject(s): Islam studies, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Finances; Bounded Rationality; Literature Review;
Summary/Abstract: İktisat bilimi insan faktörlü sosyal bir bilim olmasına rağmen tarih boyunca birçok başka bilimler ile ilişki içerisinde olmuş ve diğer bilimlerin yöntemlerini kendi alanında kullanmıştır. Özellikle Walras’ın “Saf İktisadın Öğeleri” adlı çalışmasını yayınlaması ile birlikte iktisat bilimi fizik ve matematiğe daha çok yakınlaşmıştır. Birçok bilimin matematik temellerine oturtularak sağlamlaştırılması söz konusu olsa da iktisadın matematiğe olan yakınlığı sosyolojiden uzaklaşmasına ve psikolojinin göz ardı edilmesine neden olmuştur. Bu süreçte de iktisadi insan yanlış karar almayan rasyonel bir birey olarak varsayılmıştır. Fakat R. Solow, J. Hicks, W. Leontief, P. Samuelson gibi birçok ekonomist iktisat bilimini matematiğe olan bağlılığı nedeniyle eleştirmişler ve bireylerin aynı kalıplarda olmadıklarını dile getirmişlerdir (Acar, 2008). Belirtilen bu durum zamanla rasyonalite ve kişisel çıkarları peşinde koşan rasyonel birey olarak tanımlanan homo economicus kavramına eleştiriler getirmiş ve ekonomistleri yeni arayışlara yönlendirmiştir.

  • Page Range: 91-98
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2022
  • Language: English