Evaluation of Cryptocurrencies in Terms of Islamic Finance Cover Image

Kripto Paraların İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Cryptocurrencies in Terms of Islamic Finance

Author(s): Tuba Büyükbeşe, Özlem Akbay
Subject(s): Islam studies, Financial Markets, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Cryptocurrencies; Islam; Finances; Evaluation;
Summary/Abstract: Geçmişi çok eski olmasına rağmen günümüzde oldukça popüler bir kavram haline gelen kripto paraların anlaşılması, ilgili birtakım kavram, tanımlama ve tutumların tanınması ile mümkün olabilecektir. Özellikle para kavramı ve paranın geçirdiği süreç, kripto para ifadesi ile ilgili görüşümüzün gelişmesinde oldukça büyük öneme sahiptir. Para, mal ve hizmetlerin mübadelesinde (değişiminde) faydalanılan, ihtiyaç durumunda biriktirilebilen (saklanabilen), üretimi yapılan mal ve hizmetlerin değerini belirleyen ödeme aracı olarak açıklanabilir. İnsanlar gereksinim duydukları ürünleri alabilmek için önce hayvanlardan tahıllara, kil, kâğıt, midye ya da deniz kabuklarına, sonrasında ise altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlere kadar birçok farklı nesneyi takas aracı olarak kullanmış lardır. Fakat alım-satım sürecinde yararlanılan takas ekonomisinin güçlükleri paranın icat edilmesini gerekli hale getirmiştir.

  • Page Range: 31-50
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish