Sharing Economy and Marketing Cover Image

Paylaşım Ekonomisi ve Pazarlama
Sharing Economy and Marketing

Author(s): Buğra A. Hamsioglu, Murat M. Nalci
Subject(s): Economy, Marketing / Advertising, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Marketing; Sharing Economy; socio-economic system;
Summary/Abstract: Tarihsel gelişim süreci içerisinde insanların avcı-toplayıcılıktan şehir hayatına geçişleriyle birlikte toplu yaşama şekilleri artmıştır. Dağınık bir şekilde kırsal bölgelerde yaşayan insanların şehirlerde hayatını sürdürmeye başlamasıyla birlikte ortak hareket etme; malın, ekipmanın ve el gücünün kullanımı ve bunların paylaşımı daha önemli hale gelmiştir. İnternetin yaygınlaşması ve akıllı cihazların cepte bile taşınabilecek hale gelmesi iletişimin hızını artırmıştır. Bu paylaşımın çok daha önemli olduğu ve iletişimin çok daha hızlı hale geldiği dönemde şirketlerden ziyade tüketiciler bir değere sahip ürün ve hizmetlerin mülkiyet değişikliğine gerek kalmadan birbirlerine sunabilir hale gelmişlerdir. Genellikle, bir telefon uygulamasının kullanılması yoluyla herhangi bir şahıs mülkiyeti ve/veya uzun süreli kullanım hakkına sahip olduğu ürün ve hizmeti (parasal bir ücret belirleyerek) bir mobil uygulama aracılığıyla başka kişilere sunabilmektedir. Mobil uygulama bu süreçte aracı işlevini üstlenmektedir ve ortaya paylaşım değeriyle birlikte bir ekonomik değer de çıkarılabilmektedir. Bu ortaya çıkan ekonomik değerle birlikte paylaşım sonucunda ortaya daha sürdürülebilir bir anlayış çıkabileceği göz önünde bulundurularak değer değişimi ve toplumsal katkı önemli hale gelmiştir. Bu gelişmeler konuyu pazarlama anlamında daha önemli hale getirerek araştırmacı ve uygulamacıların dikkatini çekmiştir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle, paylaşım ekonomisi kavramı ve gelişimi ele alınmış ve uygulamaları açıklanmıştır. Daha sonra, 21. Yüzyılda pazarlama, paylaşım ekonomisinde pazarlama ve pazarlama karması (4P) kapsamında paylaşım ekonomisi incelenmiştir.

  • Page Range: 1-20
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish