Marking of regional products – visitors' awareness of regional products and their relationship to them Cover Image

Značení regionálních produktů – povědomí návštěvníků o regionálních produktech a vztah k nim
Marking of regional products – visitors' awareness of regional products and their relationship to them

Author(s): Liběna Jarolímková
Subject(s): Rural and urban sociology, Economic development, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: regional products; local products awareness; sustainable development of rural areas; tourism;
Summary/Abstract: Kulturní dědictví českého venkova v sobě skrývá velký potenciál pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Tisíce let vývoje společnosti za sebou zanechalo jak hmotné dědictví, tak i mnoho památek nehmotného charakteru, jako např. zvyky, tradiční řemeslnou výrobu, místní kulinářské speciality apod. Tyto prvky se dodnes zhmotňují v mnoha místních produktech. Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Téměř každá vesnice má své charakteristické kulturní bohatství, které ji odlišuje od okolních vesnic a dodává jejím obyvatelům pocit identity. Místní výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru, je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše (ARZ, 2010a). Spotřebitelské chování se v posledních letech proměňuje, posiluje se trend odpovědného spotřebitelského chování, zvyšuje se obezřetnost spotřebitelů. Spotřebitelé se zajímají o původ výrobků a surovin, které byly při výrobě použité, přísněji sledují jejich kvalitu a často je zajímá i dopad jejich produkce na životní prostředí.

  • Page Range: 103-110
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech