Profile of a visitor to a rural tourism destination Cover Image

Profil návštěvníka venkovské destinace cestovního ruchu
Profile of a visitor to a rural tourism destination

Author(s): Astrida Blanařová
Subject(s): Behaviorism, Tourism, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Rural tourism; visitor profile; consumer behavior;
Summary/Abstract: Znalost spotřebitelského chování je pro každou oblast průmyslu nedocenitelná. Je tomu tak i v cestovním ruchu, kde nelze obecně říci, že všichni návštěvníci destinací mají stejné potřeby. Stejně jako jsou diferencované destinace jedna od druhé, je potřeba odlišovat návštěvníky městských destinací od návštěvníků destinací venkovských. Lze očekávat, že každý z návštěvníků má jiné priority v tom, co a jakým způsobem chce poznávat. Venkovský návštěvník má svá specifika, jejichž odhalení může pomoci rozvoji destinací i jednotlivých služeb. Cílem této kapitoly je představit profil návštěvníka venkovské destinace cestovního ruchu v České republice. Každý návštěvník je jiný, ale jde o nalezení společných znaků návštěvníků přijíždějících do tohoto typu destinace. Zjišťováno bylo například to, jakým způsobem se návštěvník do destinace dopraví, kde se ubytovává, jaké vyhledává aktivity a podobně. Jak uvádí Eurostat (2017), v roce 2015 bylo v České republice více než 60 % lůžek ve venkovských destinacích cestovního ruchu. Lze tak tento cestovní ruch považovat za převládající, a je tedy potřeba se více zaměřit na bližší specifikaci návštěvníků těchto destinací.

  • Page Range: 84-88
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech