Cultural events in rural tourism Cover Image

Kulturní eventy ve venkovském cestovním ruchu
Cultural events in rural tourism

Author(s): Kamil Pícha, Roman Švec
Subject(s): Business Economy / Management, Rural and urban sociology, Sociology of Culture, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: rural tourism; cultural events and activities; events and festivals;
Summary/Abstract: Venkovské oblasti poskytují prostor mimo jiné i pro kulturní aktivity (Holátová, 2007, 67). Pro kulturní cestovní ruch je základní hodnotou kulturní dědictví, jako je historie, hudba, malířství, folklór, festivaly atd., naproti tomu přidanou hodnotou jsou funkční a fyzické atributy, které ovlivňují ocenění základní hodnoty návštěvníkem. Sem patří ubytování, stravování, vybavení službami, doprava, průvodce, doplňkové služby, celkové prostředí destinace, kvalita služeb, cenová dostupnost a počasí. Posuzování atraktivity například při kulturním cestovním ruchu může být ovlivněno i předchozí zkušeností návštěvníka a porovnáváním různých destinací a posuzováním jejich vzájemného významu. Některé studie naznačují, že atraktivnost destinace kulturního cestovního ruchu je daná vzděláním, porozuměním a uvědomováním si rozdílů v kulturním základu, který je odlišný od kultury návštěvníka (Vaníček, 2007, 80).

  • Page Range: 64-71
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech