Offer of rural tourism in Ohř Cover Image

Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři
Offer of rural tourism in Ohř

Author(s): Dagmar Jakubíková, Petr Janeček, Jan Moucha, Jan Tlučhoř
Subject(s): Agriculture, Physical Geopgraphy, Regional Geography, Environmental Geography, Rural and urban sociology, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: The Ohře River; water tourism; rural tourism; traditional agricultural production;
Summary/Abstract: Řeka Ohře měla vždy pro území severozápadních Čech mimořádný význam. Vytváří totiž v jeho protáhlém tvaru přirozenou podélnou osu, která od sebe odděluje geologicky odlišné útvary. Česká část povodí Ohře (zvláště na dolním a středním toku), o rozloze 5 614 km2, patřila vždy k nejhustěji obydleným územím našeho státu. Kromě rybářství Ohře poskytovala místnímu obyvatelstvu mnoho užitků. Sloužila k zavlažování zemědělských pozemků, plavbě dřeva, byla zdrojem vodní energie, což logicky vedlo k výstavbě pil, mlýnů a hamrů po celé délce jejího toku. Většina území, kterým řeka protéká, je „venkovským prostorem“ (viz tabulka č. 1) a její povodí je v současnosti využíváno pro různé aktivity venkovského turismu, k nimž se řadí rekreace (nejčastěji formou druhého bydlení), vodní turistika, cykloturistika, pěší turistika, lov, rybolov, jezdectví a hipoturistika aj.

  • Page Range: 47-55
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech