Gastrotourism as part of rural tourism Cover Image

Gastroturismus jako součást venkovského cestovního ruchu
Gastrotourism as part of rural tourism

Author(s): Miroslava KOSTKOVÁ
Subject(s): Agriculture, Rural and urban sociology, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Gastrotourism; Rural tourism; tourism and agriculture; local food culture;
Summary/Abstract: Venkovský cestovní ruch tradičně využívá přírodních krás a místních zážitků v udržované přírodní krajině. Jeho rozvoj představuje pro venkovský prostor značný ekonomický přínos, nabízí možnosti zaměstnání, případně dalších příjmů, napomáhá rozvoji krajiny a přispívá k udržení obyvatelnosti venkova. Pro zlepšení udržitelnosti venkova se propojuje cestovní ruch a zemědělství (Marianovská & Fialová, 2017), rozvíjí se alternativní potravinové sítě a obnovuje nadšení pro místní potravinářské produkty. Místní potraviny jsou chápány jako produkty, které symbolizují místo, kulturu, určení a význam typického venkovského prostoru, apelují na touhu návštěvníka po autentičnosti a mohou hrát důležitou roli při realizaci turistických zážitků. Místní gastronomie a nabídka místních potravin je skutečným předpokladem pro rozvoj gastroturismu v českých regionech (Kiraľova & Hamarneh, 2017).

  • Page Range: 29-37
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech