Professional identity as an indicator of career adaptation Cover Image
  • Price 4.50 €

Profesní identita jako ukazatel kariérové adaptace
Professional identity as an indicator of career adaptation

Author(s): Lucia Kvasková, Petr Hlaďo, Petr Palíšek, VÁCLAV ŠAŠINKA, Stanislav Ježek, Petr Macek
Subject(s): Vocational Education, Individual Psychology, Psychology of Self, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Professional identity; career adaptation; life-satisfaction; career decision making;
Summary/Abstract: Podle Savickase (Savickas, 2013; Savickas & Porfeli, 2012) je jedním z výsledků adaptace v profesní oblasti jasná představa o individuálních preferencích a jejich shoda s požadavky pracovního prostředí. Taková jasná a stabilní představa o svých kariérových preferencích, zájmech, schopnostech a cílech je definována jako profesní identita (Holland et al., 1980, 1993). Obzvláště v době nestálého trhu práce a měnících se nároků na profesní kvalifikaci může profesní identita posloužit jako užitečný vnitřní kompas při kariérovém rozhodování. Výzkumy ukázaly, že právě profesní identita je spojena s nalezením uspokojivého zaměstnání (Hirschi, 2012) i s duševní pohodou a životní spokojeností (Hirschi, 2011; Hirschi & Herrmann, 2012; Vasile & Albu, 2011). Protože v souladu s teorií konstruování kariéry (Rudolph et al., 2017; Savickas, 2005, 2013; Savickas et al., 2009; Savickas & Porfeli, 2012) považujeme profesní identitu za ukazatel kariérové adaptace, chtěli jsme v našem výzkumu ověřit longitudinální souvislost mezi kariérovou adaptabilitou a profesní identitou.