Career adaptability in the context of career construction theory Cover Image
  • Price 4.50 €

Kariérová adaptabilita v kontextu teorie konstruování kariéry
Career adaptability in the context of career construction theory

Author(s): Petr Hlaďo, Lenka Hloušková, Bohumíra Lazarová
Subject(s): Vocational Education, Personality Psychology, Psychology of Self, Behaviorism, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Career adaptability; career construction theory;
Summary/Abstract: Rychlost ekonomických, technologických i společenských změn, které každému z nás vstupují do života, reflektují i soudobé teorie kariéry a teorie kariérového rozvoje. Kariéra člověka je v současnosti stále více fragmentární, nestabilní a stává se čím dál méně předvídatelnou. V důsledku toho některé ze soudobých konceptů kariéry, jako např. koncept proteovské kariéry nebo kariéry bez hranic, zdůrazňují zodpovědnost každého jedince za aktivní řízení své kariéry a naznačují, že pro dosažení kariérového úspěchu je nezbytná schopnost adaptace (např. Sullivan & Baruch, 2009). Také soudobé teorie kariérového rozvoje, jako např. Savickasova teorie konstruování kariéry, věnují při vysvětlování kariérového rozvoje pozornost procesům řízení kariéry (career management). Konkrétně Savickasovu teorii konstruování kariéry přiblížíme na začátku této kapitoly, protože představuje základní teoretické východisko pro vymezování a zkoumání kariérové adaptability. Poté nahlédneme kariérovou adaptabilitu jako předmět výzkumu a na konci kapitoly shrneme vybrané poznatky o kariérové adaptabilitě z mezinárodních šetření.