Unknown work with the unknown (How to logically work with the concept of the unknown when this concept is still unknown to the students.) Cover Image

Neznámá práce s neznámou (Jak logicky pracovat s pojmem neznámá, když je tento pojem pro žáky ještě neznámý.)
Unknown work with the unknown (How to logically work with the concept of the unknown when this concept is still unknown to the students.)

Author(s): Veronika Svobodová
Subject(s): Education, School education, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: unknown; concept; students; school education; mathematics;
Summary/Abstract: Umět upravit výraz s proměnnou častokrát potřebujeme dříve, než se žáci s tou kterou konkrétní úpravou seznámí.2 Například občas potřebujeme umět roznásobit závorku s proměnnou nebo naopak vytknout před závorku. V podstatě celý šestý ročník a většinu ročníku sedmého používáme proměnnou v konkrétních případech požadovaným způsobem, který však ještě žáci neznají, ale na který je potřeba žáky navést.

  • Page Range: 44-52
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2018
  • Language: Czech