Problematic parts of the mathematics curriculum, or why I am not good at mathematics Cover Image

Problematické části učiva matematiky, aneb proč mi nejde matematika
Problematic parts of the mathematics curriculum, or why I am not good at mathematics

Author(s): Růžena Blažková
Subject(s): Education, Philosophy of Science, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; mathematics; curriculum; problematic parts;
Summary/Abstract: K zamyšlení nad tím, proč mají někteří žáci v matematice problémy, vyjděme ze dvou citátů Jana Amose Komenského: • Není zrcadla tak zdrásaného, aby se vypulírovati nedalo, proto raději začněme stokrát znovu, než se jednou vzdát. • Nad zlato dražší klenot je dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se může ublížiti a škoda odtud nesmírná.

  • Page Range: 6-16
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2018
  • Language: Czech