Concluding Considerations and Recommendations Cover Image

Zaključna razmatranja i preporuke
Concluding Considerations and Recommendations

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, International Law, Studies in violence and power, Health and medicine and law, Family and social welfare, Court case, Labour and Social Security Law
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: domestic violence; BiH; judiciary; support services; COVID-19; considerations; conclusions;
Summary/Abstract: Priručnik: Postupanje službi podrške i pravosuđa u predmetima nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19: osvrt stručnjaka je publikacija koja je namijenjena stručnjacima u sistemu zaštite, nosiocima pravosudnih funkcija i policiji. U postupanju u predmetima nasilja u porodici ove službe su neraskidivo povezane i Priručnik to nedvojbeno pokazuje. Autori i autorice Priručnika u svojim tekstovima daju osvrt na izazove i nejasnoće u postupanju u slučajevima nasilja u porodici koju donose nerijetko neujednačene stručne prakse i tumačenja zakona. Priručnik daje doprinos stručnoj zajednici u cilju ujednačavanja praksi, postupanja u skladu sa zakonom, te adekvatnijem korištenju resursa u zaštiti osoba izloženih nasilju ali i sankcionisanju počinitelja.