Machines Making Machines in Posthumanist Future: New Frankensteins in Science Fiction Cinema Cover Image
  • Price 15.00 €

Posthümanist Gelecekte Makine Yaratan Makineler: Bilimkurgu Sinemasında Yeni Frankenstein’lar
Machines Making Machines in Posthumanist Future: New Frankensteins in Science Fiction Cinema

Author(s): Yasin Yeşilyurt
Subject(s): Psychology, Aesthetics, Sociology, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanist; science fiction; cinema; science fiction; cinema; Frankenstein;
Summary/Abstract: İnsan ve teknoloji arasındaki ilişkinin eskisinden farklı bir boyuta taşındığı bir çağda yaşamaktayız. Bu çağ, doğa ve teknolojiyle aramızda oluşturduğumuz varlık hiyerarşisinin yerinden edildiği, ideal insan ve beden tanımının sorgulandığı bir aşama zeminine ev sahipliği yapmaktadır. Birçok disiplinin bir araya gelmesiyle oluşan bu zemin “posthümanizm çalışmaları” başlığı altında tartışılmaktadır. İkinci Paylaşım Savaşından1 sonra ortaya çıkan siyasi, ekonomik gelişmeler ve toplumsal hareketler posthümanizm fikrinin oluşmaya başladığı zamanlardır. Posthümanizmin ana çıkış noktası da tam olarak insan aklının ve özelde Batı merkezli hümanizm anlayışının sorgulanması, insanın kendisi dışındaki varlıklara karşı üstünlük iddialarının reddi ve teknolojik gelişmelerin de hesaba katıldığı yeni bir aşamanın gerekliliğidir.

  • Page Range: 459-478
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish