Posthumanism and Ethics Cover Image
  • Price 15.00 €

Pek İnsanca Bir Teşebbüs: Posthümanizm ve Etik
Posthumanism and Ethics

Author(s): Emine Aydoğan
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: humanly; posthumanism and ethics; posthumanism; humanly; posthumanism and ethics; posthumanism;
Summary/Abstract: Çağımızda “insan-dışı, insan-olmayan ve insan karşıtı, insanlık-dışı, ve insandan sonra gelene ilişkin söylemler ve temsiller” git gide artış göstermektedir (Braidotti, İnsan Sonrası 12). İnsan terimi etrafında yinelenen bu söylemlerden hareketle oluşturulan posthuman kavramı son dönemlerin en popüler kavramlarından biridir. Posthuman ya da insan sonrası kavramı, post- ya da sonra ekini işin içerisine dâhil eden “her kavramsallaştırma gibi, kavramın krizine, insanın bu tarihsel anda bir açmazda bulunduğuna” gönderme yapar (Öztürk 5). Bu kriz tek yönlü olarak ilerlemez. Francesca Ferrando Posthuman kavramı ile ilgili açıklamasında çağdaş akademik tartışmalarda insan kavramının bütünsel bir şekilde yeniden tanımlanması noktasında öne çıkan bir kavram olarak posthuman’ın bünyesinde farklı bakış açılarını barındırdığını ve bu yönüyle de insanlarda kafa karışıklığına neden olduğuna dikkat çeker (“Posthumanism, Transhumanism, Anti-humanism” 26). Bu bağlamda Posthuman kavramının kullanıldığı farklı kuramlardan biri de Posthümanizm’dir.

  • Page Range: 377-390
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish