Posthumanist ecocritique and COVID-19: nature in the posthumancentrism Cover Image
  • Price 15.00 €

Posthümanist Ekoeleştiri ve Covid-19: İnsanmerkezcilik Sonrası Doğaya Bakış
Posthumanist ecocritique and COVID-19: nature in the posthumancentrism

Author(s): Erden El
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Health and medicine and law, Environmental interactions
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanist ecocriticism; Covid-19; anthropocentrism; view of nature;
Summary/Abstract: 2019 senesinin sonu ve 2020 senesinin başı dünya tarihine Covid-19 salgınının ortaya çıktığı zaman olarak geçmeye adaydır. Covid-19 salgınının patlak ver mesinden önce insanlığın çok ilerlemiş olduğu ve bu tip ölümcül salgınların bir daha olmayacağı düşünülüyordu. Salgın hastalıklar geçmişte kalmış ve tıp biliminin ilerlemesiyle tarihe karışmış fenomenler olarak değerlendiren anlayışlar da mevcuttu. Eskiden cüzzam hastalarının nasıl tecrit edildiğini eleştiren, bugün BCG aşısı sayesinde artık sorun olmaktan çıkan verem hastalığından, İspanyol gribi ve veba salgınlarından bahseden söylemler oldukça yaygındır. Fakat unutulmamalıdır ki bilimsel gelişmelere rağmen Covid-19 salgını insanlık tarihinin şu ana kadarki en büyük pandemilerinden biridir. Bu gerçek, insanlığı doğa ve onun insan dışı varlıklarla olan ilişkisini sorgulamaya teşvik eder. İnsan dışı bir varlık olan Corona virüsünün insan vücudunda ölüme kadar varabilecek tahribatlara yol açması insan bedeninin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ve diğer varlıklarla arasında hiyerarşik olmayan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın savı, doğa ile insan ve insan dışı varlıkların aralarındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi/gözden geçirilmesi gerektiğidir. Edebi eserlerde doğanın nasıl yer bulduğunu araştıran ekoeleştiri ve ona posthümanist bir yorum getiren posthümanist ekoeleştiri bu görevi ayrı ayrı veya birlikte üstlenmektedir. Elbette 1978’- den beri kavram olarak ekoeleştiri bilim dünyasında yer almaktadır ve son dönemde yapılan posthümanist ekoeleştiri tanımı ile birlikte bu iki kuramsal çerçeve göz önünde bulundurularak bu bölümde, posthümanist ekoeleştirinin Covid-19 ile bağlantısı kurulmaya çalışılacaktır. Bunu yaparken de insan ve insan dışı varlıklar arasındaki karşılıklı ilişkiyi irdelemek amaçlanır

  • Page Range: 347-360
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish