Music and posthuman Cover Image
  • Price 15.00 €

Müzik ve Posthüman
Music and posthuman

Author(s): Elif Aykanat Özcan, Yunus Yapalı
Subject(s): Music, Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Sociology of Art
Published by: Transnational Press London
Keywords: music; posthuman; human;
Summary/Abstract: İnsan varoluşundan beri mutlak bir anlam arayışı içindedir. Bu yüzden, kimi zaman doğayla kurduğu ilişkileri, kimi zaman da doğa olaylarını, kendince bir yaklaşımla tanımlama çabasında olmuştur. İnsan, kimi zaman doğayı çözümlemeye çalışırken ondan korkmuş, kimi zaman beslenmiş, kimi zaman onu kutlamış, kimi zaman da onu alt etme arzusu baskın gelmiştir. İnsanın becerilerinin artması, alet yapabilmesi, kullanabilmesi ve sanayi ve teknolojideki atılımlılarla birlikte düşünce biçimi değişmiş, insan bir zamanlar parçası olduğu doğayı ve kendinden başka tüm yaşam formlarını arka plana koyarak, kendini önceleyen bir yapıya bürünmeye başlamıştır.

  • Page Range: 327-345
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish