Posthumanism in literature and cinema Cover Image
  • Price 15.00 €

Yazında ve Sinemada Posthümanizm
Posthumanism in literature and cinema

Author(s): Simay Turan
Subject(s): Philosophy, Aesthetics, Sociology, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism in cinema; posthumanism; cinema;
Summary/Abstract: Posthümanizmi Fransız yazını ve sanatı üzerinden okumadan önce, posthümanizmin epistemolojik olarak ne olmadığının kısa bir panoramasını sunmak yararlı olacaktır. Dolayısıyla René Descartes rasyonalizmi ve Ferdinand de Saussure yapısalcılığı, üzerinden geçilmesi gereken düşünce sistemleridir. Bunun nedeni ise Fransız yazınının ve sanatının, tarihi boyunca kavramları zıtlıklar üzerinden tanımlama yöntemini benimsemiş olan Batı düşüncesinden ayrı düşünülememesidir; nitekim sanat, içinde bulunduğu koşullara göre şekillenir. Sözünü ettiğimiz alışılagelmiş Batılı ve rasyonalist düşünceye göre kavramlara belli bağlamlarda anlam yükleyen ögeler, kavramların karşıtlarından başkası değildir.

  • Page Range: 283-299
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish