A Study of Environmental Friendly Energy Supported by AI from a Posthumanist/Transhumanist Perspective Cover Image
  • Price 15.00 €

Posthümanizm/Transhümanizm Çerçevesinde Yapay Zekâyla Desteklenmiş Çevreci ve İklim Dostu Enerji Kavramına Yaklaşım
A Study of Environmental Friendly Energy Supported by AI from a Posthumanist/Transhumanist Perspective

Author(s): Selman Çağman
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Philosophy of Science, Environmental and Energy policy
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism; transhumanism; artificial intelligence; environmentalist; climate friendly; energy;
Summary/Abstract: Yaşamakta olduğumuz dünyada, nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve sınırlı doğal kaynakların tüketilmesi sebebiyle küresel ısınma, iklim değişikliği, sıcaklıkların artması, tarım arazilerindeki verim düşüklüğü gibi küresel ölçekli çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Teknolojinin de ilerlemesi teknolojide kullanılan kaynak ve enerji tüketimi talebini hızlandırmış, bu talep insanın yaşadığı dünyadaki sınırlı kaynakların hızlı tüketilmesi problemini ve çevresel sorunları beraberinde getirmiştir. Teknoloji, sadece hızla artış gösteren çevresel sorunlara sebebiyet verme-miş aynı zamanda da insanı kendisine bağımlı hale getirmiştir. Teknolojinin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, konfor için daha fazla teknoloji bağımlısı haline dönüşen ve bunun sonucu olarak da değişen insan için farklı yaklaşımlar ve söylemler; posthümanizm ve transhümanizm (hümanizm’den evrilerek) ortaya çıkmıştır. Posthüman/insan sonrası dönem olarak adlandırılan bu dönemde teknolojik gelişmelerin gölgesinde, insan-teknoloji-makine (robot) arasındaki bağ hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştır. Posthüman çerçevede “[i]nsanlar, çeşitli yaşam biçimleri tarafından oluşturulan melez (hybrid) varlıklardır ve artık diğer yaşam biçimlerinden ayrı olarak ifade edilemezler. Ancak sosyal, kültürel, ekolojik ve politik güler içinde insan ve insan olamayan varlıklar içten-etkimeli olarak ifade edilmektedir” (Kümbet 2020b 70).

  • Page Range: 213-228
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish