Entertainment of Posthumanism and Narratives in Multimedia Genres Cover Image
  • Price 15.00 €

Çoklu Medya Türlerinde Posthümanizm ve Anlatıların Eyleyiciliği
Entertainment of Posthumanism and Narratives in Multimedia Genres

Author(s): Başak Ağin
Subject(s): Social Philosophy, Communication studies, Sociology, Theory of Communication, Environmental interactions
Published by: Transnational Press London
Keywords: posthumanism; multiple media
Summary/Abstract: Materyal ekoeleştiriden posthüman ekoeleştiriye dönüşte öykü anlatıcılığını ve maddelerin eyleyiciliğini vurgulayan Serpil Oppermann, 2016 tarihli “Posthümanizmden Posthüman Ekoeleştiriye” (“From Posthumanism to Posthuman Ecocriticism”) başlıklı makalesinde, “uyaranlara tepki veren sentetik maddeyi nasıl yorumlarız? Kendiliğinden etkinlik belirtileri sergileyen bu tekno-bilimsel eyleciliklerin kültürel çıkarımları nelerdir? Somut karakteri içinde bu yeni gerçekliği nasıl anlamlandırır, maddeci eyleyiciliklerle kodlanmış ‘yaratıcı oluşun’ kültürel ve ekolojik katmanlarını nasıl kavramsallaştırırız?” diye sorar (23) . Bu sorular, posthümanizmin kuramsal çerçevesinin artık netlik kazandığı, posthüman akış ve oluş gibi kavramların akademik kitlelerin zihninde berraklaştığı bugünlerde artık o kadar da hayret verici görünmüyor. Asıl şaşırtıcı olan ise aradan geçen beş yıl gibi kısacık bir zamanda posthümanizmin akademik bilinirliğinin ve doğru biçimde konumlanışının bu kadar büyük bir hızla gerçekleşmesidir. Ancak buradan duyduğumuz umutlu hisler, yüzümüzü posthüman bedenlerin bizzat kendilerini oluşturan günlük yaşantılarımıza ve madde ile her zaman birbirine bağlı olan anlam üretme pratiklerimize çevirdiğimizde ne yazık ki yok oluyor. Burada kuramsal açıdan çözümlenmeyi bekleyen iki yönlü bir sorun bulunuyor: Maddenin öykü anlatıcılığının sürekli olarak yanlış anlaşılması bu sorunun bir yönünü, insan biçimlilik diye tercüme edebileceğimiz antropomorfizmin yine insanı merkeze koyan bir anlayışa destek çıkıyormuş gibi algılanması ise ikinci yönünü teşkil ediyor. Bu nedenle, posthümanizmin ve maddenin anlatılara dair dolanıklığının akademi dışı dünyada da ses getirmesi, anlaşılması, kavranması ve bunlara bağlı politik, sosyal ve etik çerçevelerin yeniden çizilmesi gerekiyor. Bunun en hızlı, en kolaylaştırıcı ve en sağlam kaynağının çoklu medya türlerine dönmek olduğu inancındayım.

  • Page Range: 139-154
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish