Reforming Science Evaluation and Funding when Starting from a Low Performance Level Cover Image

Reforma evaluacije i finansiranja nauke prilikom kretanja sa razine niskog učinka
Reforming Science Evaluation and Funding when Starting from a Low Performance Level

Author(s): Štěpán Jurajda
Subject(s): Higher Education , State/Government and Education, Methodology and research technology
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Science evaluation; Science policies; Funding systems; Czech Republic;
Summary/Abstract: Mnoge postkomunističke zemlje u zadnje vrijeme uživaju brzu ekonomsku konvergenciju ka svojim zapadnoevropskim susjedima, ali s druge strane došlo je do iznenađujuće male konvergencije u smislu učinaka naučnog istraživanja. U 2015. godini tek oko 3% početnih grantova Evropskog istraživačkog vijeća (ERC) poticalo je od novih članica EU. Kao što su to pokazali, na primjer, Jurajda et al. (2016), postsovjetske zemlje Evrope još uvijek znatno zaostaju u pogledu visokokvalitetnih akademskih rezultata, posebno u društvenim i medicinskim naukama, koje su ključne za kvalitetu lokalne uprave na mnogim razinama. Izdavanje publikacija u postkomunističkim zemljama također je snažno fokusirano na kvantitetu, a ne na kvalitetu. Ukratko, bibliometrijski dokazi ukazuju na to da nekoliko naučnih područja u ovim zemljama dosljedno nisu u stanju dostići naučne standarde EU-15 (na svjetskom nivou).

  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian