Career - family - equal opportunities. Research of the position of women and men on the labor market Cover Image

Kariéra – rodina – rovné příležitosti. Výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce
Career - family - equal opportunities. Research of the position of women and men on the labor market

Author(s): Štěpán Jurajda, Věra Kuchařová, Kateřina Machovcová
Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Bára Mottlová (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Economic development, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Human resources; employer; employee; gender studies; equality in labour market; labour force; men and women; women’s position in labour market; equal opportunities; discrimination; candidates selection process; equal wages; transparency;
Summary/Abstract: Do rukou se vám dostává další z publikací Gender Studies, o.p.s., organizace zabývající se politikou rovných příležitostí zejména na trhu práce a v oblasti rozhodovacích pozicí – a to v rovině praktické, tedy prací s různými cílovými skupinami, i teoretické. V této souvislosti se významně spoléháme i na knihovnu Gender Studies, v současnosti čítající přes 7 tisíc knih a několik set publikací šedé literatury. Díky mnoha jednáním a schůzkám na různých úrovních a s osobami, jejichž orientace v oblasti rovnosti příležitostí pro ženy a muže se pohybuje od základního vhledu do tématu až po jeho relativně detailní pochopení, jsme si uvědomily, že nám pro doložení našich tvrzení mnohdy chybějí aktuální data a spolehlivé argumenty založené na výzkumech a analýzách. Vzhledem k tomu, že se nám nedařilo najít aktuální výzkumy vztahující se k situaci v České republice, zejména k aspektům účasti žen a mužů na trhu práce, slaďování osobního a pracovního života žen a mužů, ale i dalším velmi specifickým otázkám, rozhodly jsme se tento nedostatek řešit. A právě tato publikace je prvním důležitým krokem v tomto směru. Odpovídá totiž na řadu otázek, které jsme si často kladly, a určitě jsme nebyly a nejsme samy. Věřím proto, že i vám, kdo se do ní začtete, pomůže v další orientaci v tématech, která úzce i šířeji souvisejí s rovností žen a mužů na trhu práce a společnosti, přidá na váze argumentům, jež používáte, a zároveň přispěje dalšímu prosazování rovných šancí v České republice. Vězte také, že přivítáme jakoukoli zpětnou vazbu z vaší strany, již využijeme v naší další práci a aktivitách v oblasti rovných příležitostí. Přeji vám, aby publikace byla odpovědí na co nejvíce otázek, které vás při shlédnutí jejího obsahu napadnou.

  • Print-ISBN-10: 80-86520-12-9
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2006
  • Language: Czech
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů
(-)

Relativní postavení žen na trhu práce v České republice: Shrnutí výzkumu

Relativní postavení žen na trhu práce v České republice: Shrnutí výzkumu
(-)

Výzkum potřeb personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže

Výzkum potřeb personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže
(-)