Corneliu MIRCEA, ”La Création. Traité de l’Esprit”. Fragment (à paraître) Cover Image

Corneliu MIRCEA, „Facerea. Tratat despre spirit”. Fragment (volum pregătit spre publicare)
Corneliu MIRCEA, ”La Création. Traité de l’Esprit”. Fragment (à paraître)

Author(s): Corneliu Mircea
Contributor(s): Adina Tihu (Translator)
Subject(s): Literary Texts, Fiction
Published by: Universitatea de Vest din Timişoara
Keywords: Corneliu Mircea

  • Page Range: 244-256
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2009
  • Language: Romanian, French