Media and Information Literacy: Learning Design for the Digital Age Cover Image

Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba
Media and Information Literacy: Learning Design for the Digital Age

Author(s): Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija Silajdžić
Contributor(s): Emir Vajzović (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, Media studies, Communication studies, Sociology, Theory of Communication, Social development, Social Informatics, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: Media and information literacy; learning design; digital age; contemporary society; digital society; social platforms; Google; Facebook; Amazon; Apple; Amazon;
Summary/Abstract: Informirano, obrazovano i odgovorno donošenje odluka utemeljeno na kritičkom mišljenju je ideal i izazov s kojim se pojedinac i društvo kontinuirano susreću. Živimo doba tzv. liminalnih trenutaka, kada stara pravila prestaju da vrijede, a zajednice kojima ljudi pripadaju prestaju značiti ono što su nekada bile, vrijeme liminalnog prostora iz kojeg je izronila novomedijska zbilja upravljana vladajućom teorijom, tačnije uvjerenjem, da će tehnološka organizacija informacija stvoriti red iz haosa. Ako su tehnološke platforme imale za cilj organizirati svjetske informacije i učiniti ih univerzalno dostupnim i korisnim (Google), učiniti svijet otvorenijim i povezanijim (Facebook), zašto je sve onda toliko haotično? Ova dva navedena poslovna kreda, misije, poslovne filozofije, Googlea i Facebooka, direktno opisuju da je upravljanje diskursom društvene disrupcije, tačnije informacijskim neredom nastalim digitalnim stanjem (Stalder 2018) korporativna fantazma vrijednosti platformski posredovanog svijeta.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-475-08-6
  • Page Count: 334
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian