Nature in Intellectual, Literary and Artistic Culture in Old Poland Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej
Nature in Intellectual, Literary and Artistic Culture in Old Poland

Contributor(s): Elwira Buszewicz (Editor), Justyna Dąbkowska-Kujko (Editor), Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Editor), Alina Nowicka-Jeżowa (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Theoretical Linguistics, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Old Poland; nature; intellectual culture; artistic culture; literary culture
Summary/Abstract: A collection of works which offers a panoramic perspective on the state of research concerning the perception of nature in 15th–18th century Poland. It includes dissertations on the principles of early modern natural science, the conditions necessary to understand and explore it and the examples of imaginary and practical oriented transformations.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4694-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4686-3
 • Page Count: 484
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
„Bóg i lepsza natura” Stwórca i stworzenie w dawnej polskiej myśli teologicznej Rekonesans

„Bóg i lepsza natura” Stwórca i stworzenie w dawnej polskiej myśli teologicznej Rekonesans
(“God and Better Nature”. The Creator and Creation in Old Polish Theological Thought. A Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
Maîtres et possesseurs de la nature Filozoficzne uzasadnienie nowożytności

Maîtres et possesseurs de la nature Filozoficzne uzasadnienie nowożytności
(Maîtres et possesseurs de la nature. The Philosophical Justification of Modernity)

 • Price: 4.50 €
Recepcja myśli Isaaca Newtona w polskiej filozofii eksperymentalnej na przykładzie dyskusji o prawach natury (Jan Śniadecki)

Recepcja myśli Isaaca Newtona w polskiej filozofii eksperymentalnej na przykładzie dyskusji o prawach natury (Jan Śniadecki)
(Newton’s Reception in Polish Experimental Philosophy: The Case of the Laws of Nature as discussed by Jan Śniadecki)

 • Price: 4.50 €
Od niebieskich znaków do kosmosu nowej astronomii: komety i wszechświat w Prognostyku Jana Bohomolca

Od niebieskich znaków do kosmosu nowej astronomii: komety i wszechświat w Prognostyku Jana Bohomolca
(From the Blue Signs to the Space of New Astronomy: Comets and Universe in Jan Bohomolec’s Prediction)

 • Price: 4.50 €
Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej

Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej
(A Monkey and a Mirror. Nature in Old Aesthetic Reflexion)

 • Price: 4.50 €
Ewolucja obrazu natury w malarstwie ikonowym na terenie Polski w epoce nowożytnej

Ewolucja obrazu natury w malarstwie ikonowym na terenie Polski w epoce nowożytnej
(The Evolution of the Image of Nature in Icon Painting in Poland in the Modern Age)

 • Price: 4.50 €
Natura w drewnie wyrzezana O drzeworytach z polskich zielników drukowanych w XVI stuleciu

Natura w drewnie wyrzezana O drzeworytach z polskich zielników drukowanych w XVI stuleciu
(Nature Carved in Wood. Woodcuts from Polish 16th Century Printed Herbaria)

 • Price: 4.50 €
Baltazar Castiglione o naturze i naturalności. Uwagi tłumacza

Baltazar Castiglione o naturze i naturalności. Uwagi tłumacza
(Baltazar Castiglione on Nature and Naturalness. Translator’s Comments)

 • Price: 4.50 €
Wizja natury w pismach Francesca Petrarki

Wizja natury w pismach Francesca Petrarki
(The Image of Nature in Petrarch’s Writings)

 • Price: 4.50 €
Język i natura, język w naturze Lingua Erazma z Rotterdamu

Język i natura, język w naturze Lingua Erazma z Rotterdamu
(Languages and Nature, Language in Nature. Lingua of Erasmus of Rotterdam)

 • Price: 4.50 €
Natura naturata i natura naturans – komplementarność czy koincydencja? Strategie poetyckie doby renesansu i baroku: rekonesans

Natura naturata i natura naturans – komplementarność czy koincydencja? Strategie poetyckie doby renesansu i baroku: rekonesans
(Natura Naturata and Natura Naturans – Complementarity or Coincidence? Poetic Strategies in Renaissance and Baroque – Reconaissance)

 • Price: 4.50 €
Dlaczego „z morza wszytki gwiazdy żyją”? Źródła, znaczenia i funkcje motywu gwiazd pijących morze u Jana Kochanowskiego

Dlaczego „z morza wszytki gwiazdy żyją”? Źródła, znaczenia i funkcje motywu gwiazd pijących morze u Jana Kochanowskiego
(Why do “all the stars from the sea live”? The Sources, Meanings and Functions of the Sea Drinking Stars in Kochanowski’s Poetry)

 • Price: 4.50 €
Pieśń o potopie. Od Jana Kochanowskiego do Stanisława Grochowskiego

Pieśń o potopie. Od Jana Kochanowskiego do Stanisława Grochowskiego
(Flood Psalm. From Jan Kochanowski to Stanisław Grochowski)

 • Price: 4.50 €
Katastrofa naturalna – Boża przestroga. Zapał srogi góry neapolitańskiej Fryderyka Szembeka

Katastrofa naturalna – Boża przestroga. Zapał srogi góry neapolitańskiej Fryderyka Szembeka
(A Natural Disaster – God’s Warning. A Violent Eruption of the Mountain in Naples by Fryderyk Szembek)

 • Price: 4.50 €
Akceptacja, podziw, lęk. Natura w twórczości Franciszka Karpińskiego

Akceptacja, podziw, lęk. Natura w twórczości Franciszka Karpińskiego
(Acceptance, Admiration, Fear. Nature in Franciszek Karpiński’s Works)

 • Price: 4.50 €
Ars agriculturae w staropolskim piśmiennictwie rolniczym

Ars agriculturae w staropolskim piśmiennictwie rolniczym
(Ars agriculturae in Old Polish Agricultural Literature)

 • Price: 4.50 €
Obrazy natury w relacjach z podróży królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej (1624–1625)

Obrazy natury w relacjach z podróży królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej (1624–1625)
(The Images of Nature in Prince Wladyslaw Vasa’s Reports on the Journey to West European Countries (1624−1625))

 • Price: 4.50 €
Gabinety osobliwości natury Barokowe ogrody w świetle kultury kolekcjonowania

Gabinety osobliwości natury Barokowe ogrody w świetle kultury kolekcjonowania
(Cabinets of Curiosities. Baroque Gardens and the Culture of Collecting)

 • Price: 4.50 €
Natura i/a kuchnia

Natura i/a kuchnia
(Nature and Cuisine)

 • Price: 4.50 €