Leśmian in Europe and the World Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Leśmian w Europie i na świecie
Leśmian in Europe and the World

Contributor(s): Żaneta Nalewajk (Editor), Magdalena Supeł (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Polish Literature, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Bolesław Leśmian; poetry; translation; parallels; contexts
Summary/Abstract: The book features studies of selected translations of the works of Leśmian. Their Authors present various sources of literary inspirations of the poet and situate his heritage in an international comparative context. They also discuss the later references to Leśmian’s works in art and in Polish and foreign language literature.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3889-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3881-3
 • Page Count: 394
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
„Znaczenie pośrednictwa…”. Świadomość komparatystyczna Bolesława Leśmiana

„Znaczenie pośrednictwa…”. Świadomość komparatystyczna Bolesława Leśmiana
(“The Meaning of Mediation…”. Bolesław Leśmian’s Comparative Awareness)

 • Price: 4.50 €
Leśmianowskie dziwożony oraz ich słowiańskie konteksty (literackie i nie tylko)

Leśmianowskie dziwożony oraz ich słowiańskie konteksty (literackie i nie tylko)
(Leśmian’s dziwożonas and their Slavic contexts (literary and not only))

 • Price: 4.50 €
"Studnia i wahadło" Edgara Allana Poego w przekładach Baudelaire’a i Leśmiana

"Studnia i wahadło" Edgara Allana Poego w przekładach Baudelaire’a i Leśmiana
(“The Pit and the Pendulum” by Edgar Allan Poe in Baudelaire’s and Leśmian’s Translations)

 • Price: 4.50 €
Apis mellifera (Rilke, Leśmian, Valéry, Miłosz)

Apis mellifera (Rilke, Leśmian, Valéry, Miłosz)
(Apis mellifera (Rilke, Leśmian, Valéry, Miłosz))

 • Price: 4.50 €
Rosyjskie wiersze polskich poetów: Bolesław Leśmian i Jarosław Iwaszkiewicz

Rosyjskie wiersze polskich poetów: Bolesław Leśmian i Jarosław Iwaszkiewicz
(Russian Poems of Polish Poets: Bolesław Leśmian and Jarosław Iwaszkiewicz)

 • Price: 4.50 €
„I czy jest On w niebiosach, czy też nie ma Go wcale?” Bolesław Leśmian na tle duchowego dziedzictwa mistyki żydowskiej

„I czy jest On w niebiosach, czy też nie ma Go wcale?” Bolesław Leśmian na tle duchowego dziedzictwa mistyki żydowskiej
(Is He in Heaven or Is He Not at All? Bolesław Leśmian in the Context of References to the Cultural Heritage of Judaism)

 • Price: 4.50 €
Bolesława Leśmiana serbskie niedowcielenie

Bolesława Leśmiana serbskie niedowcielenie
(Bolesław Leśmian’s Serbian “a-not-fully-attained-incarnation”)

 • Price: 4.50 €
Poezja Bolesława Leśmiana w bułgarskojęzycznych antologiach przekładów wydanych w latach 1921–1984

Poezja Bolesława Leśmiana w bułgarskojęzycznych antologiach przekładów wydanych w latach 1921–1984
(Bolesław Leśmian’s poetry in Bulgarian anthologies of translations in the years 1921–1984)

 • Price: 4.50 €
"Dziewczyna" i "Szewczyk" Bolesława Leśmiana w seriach translatorskich na języki czeski i słowacki

"Dziewczyna" i "Szewczyk" Bolesława Leśmiana w seriach translatorskich na języki czeski i słowacki
(Czech and Slovak Translation Series of Bolesław Leśmian’s "Dziewczyna" and "Szewczyk")

 • Price: 4.50 €
Próba „paratranslatorska”. "Pochmiel księżycowy" w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego na tle pozostałych przekładów na język polski rosyjskojęzycznego cyklu "Łunnoje pochmielje" Bolesława Leśmiana

Próba „paratranslatorska”. "Pochmiel księżycowy" w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego na tle pozostałych przekładów na język polski rosyjskojęzycznego cyklu "Łunnoje pochmielje" Bolesława Leśmiana
(A “para-translatological” attempt. "Pochmiel księżycowy" in the translation of Jerzy Ficowski against the background of other translations of Bolesław Leśmian’s Russian-language cycle "Łunnoje pchmielje" into Polish)

 • Price: 4.50 €
Leśmian w przekładzie na niderlandzki a semantyka wierszowa

Leśmian w przekładzie na niderlandzki a semantyka wierszowa
(Leśmian in Dutch Translation and the semantics of verse)

 • Price: 4.50 €
Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki

Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki
(Philology of the Impossible: Some Remarks on the Translations of Leśmian’s Poetry into English and German)

 • Price: 4.50 €
W obcych zaświatach. "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski

W obcych zaświatach. "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski
(In strange other world. "Urszula Kochanowska" by Bolesław Leśmian translated into English)

 • Price: 4.50 €
Leśmian nowojorski. Strategia translatorska Mariana Polaka-Chlabicza

Leśmian nowojorski. Strategia translatorska Mariana Polaka-Chlabicza
(A New York Leśmian: The Translation Strategy of Marian Polak-Chlabicz)

 • Price: 4.50 €
Doświadczyć sensualności w przekładzie. O hispanojęzycznych tłumaczeniach poezji Leśmiana

Doświadczyć sensualności w przekładzie. O hispanojęzycznych tłumaczeniach poezji Leśmiana
(The experience of the sensuality in translation. On the Spanish versions of Leśmian’s poetry)

 • Price: 4.50 €
Rytm w poezji Bolesława Leśmiana i problemy jego przekładu na język włoski

Rytm w poezji Bolesława Leśmiana i problemy jego przekładu na język włoski
(Rhythm in Leśmian’s Poetry and the Problems of its Translation into Italian)

 • Price: 4.50 €
Bolesław Leśmian we Włoszech: Milo De Angelis i jego niebiańska podróż

Bolesław Leśmian we Włoszech: Milo De Angelis i jego niebiańska podróż
(Bolesław Leśmian in Italy: Milo De Angelis and his heavenly journey)

 • Price: 4.50 €
Przewrotne teodycee: Leśmian – Barańczak – Różycki

Przewrotne teodycee: Leśmian – Barańczak – Różycki
(Perverse theodicies: Leśmian – Barańczak – Różycki)

 • Price: 4.50 €
Leśmian, Malczewski, przekład

Leśmian, Malczewski, przekład
(Leśmian, Malczewski, Translation)

 • Price: 4.50 €