Partnership in communication Cover Image

Partnerstwo w komunikacji
Partnership in communication

Contributor(s): Aleksandra Kalisz (Editor), Ewelina Tyc (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Składamy na Państwa ręce niniejszą książkę poświęconą rozmaitym zdarzeniom komunikacyjnym zachodzącym w różnych przestrzeniach, z udziałem tradycyjnych i nowych środków wyrazu. Za sprawą zebranych tekstów pragniemy ukazać mechanizmy rządzące uczestnikami poszczególnych aktów komunikacyjnych, uwypuklając istotny dla tego zbioru pierwiastek współuczestniczenia. Zebrane przez nas głosy badaczy w dyskusji na temat kondycji JA i TY mogą stać się inspiracją do podejmowania dalszych działań zmierzających do tego, by partnerstwo nie pozostawało jedynie w przestrzeni idealizacji, ale miało realną szansę na zaistnienie we współczesnym świecie. (fragment Wstępu)We bring to you the book which is devoted to various communicative events that transpire across different spaces, involving both traditional and new means of expression. By the texts collected in our publication we wish to reveal mechanisms driving each and every participant of singular speech acts, while underscoring what seems relevant to each member of this set of participants, namely – co-participation. The voices of researchers presented herein refer mostly to the condition of MYSELF and YOURSELF and may prove to be stimulating for further activities that would aim at partnership becoming not merely a notion in ideal space, but rather have a real chance to be actualized in the world of today. (An excerpt from the Introduction)

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3886-6
  • Page Count: 168
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish