Shaping entrepreneurial competences Cover Image

Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych
Shaping entrepreneurial competences

Contributor(s): Tomasz Rachwał (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: case study; przedsiębiorczość; kompetencje kluczowe; program nauczania; metody nauczania
Summary/Abstract: Publikacja została poświęcona jednej z kluczowych kompetencji w europejskim systemie edukacji – przedsiębiorczości. Skupiono się na historycznym i współczesnym rozumieniu przedsiębiorczości, metodach kształcenia tego przedmiotu na poszczególnych poziomach edukacji formalnej oraz w ramach edukacji pozaformalnej wśród osób dorosłych. Omówienie zamykają przykłady dobrych praktyk w zakresie kształcenia przedsiębiorczości w Europie i na świecie.

  • Page Count: 343
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish