Spaces and places of adult education in Poland Cover Image

Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce
Spaces and places of adult education in Poland

Contributor(s): Monika Gromadzka (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: kapitał ludzki; szkolenia; edukacja dorosłych; gry dydaktyczne; edukacja pozaformalna
Summary/Abstract: Jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce? Gdzie się odbywa, jakie są jej formy? Jak wygląda przestrzeń badawcza andragogów? Na te i wiele innych pytań odpowiada ta publikacja. Przedstawiono w niej historyczne początki edukacji dorosłych, omówiono zmiany demograficzne przyczyniające się do wzrostu aktywności edukacyjnej w dorosłości oraz wyniki najnowszych badań dotyczące celów i rodzajów doskonalenia w tej grupie osób uczących się. Ważne miejsce zajmują przykłady gier dydaktycznych wykorzystywane w ramach uczenia się nieformalnego i edukacji pozaformalnej oraz sposoby ewaluacji nabywanych wiedzy i umiejętności.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-54-8
  • Page Count: 320
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish