Theater at crossroads Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Teatrologia na rozdrożach
Theater at crossroads

Contributor(s): Adriana Świątek (Editor), Piotr Tenczyk (Editor)
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-859-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-858-3
 • Page Count: 208
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Widz w teatralnym laboratorium. Performatywne praktyki partycypacyjne w teatrach a badania nad publicznością

Widz w teatralnym laboratorium. Performatywne praktyki partycypacyjne w teatrach a badania nad publicznością
(A Spectator in a Theatre Laboratory. Performative Participatory Practices in Theatre and Audience Research)

 • Price: 4.50 €
Twórca skrojony na miarę… publiczności czy artystyczności?

Twórca skrojony na miarę… publiczności czy artystyczności?
(The Artist—Tailored for… the Audience or Art?)

 • Price: 4.50 €
Co ma wspólnego artysta z ekonomiką kultury?

Co ma wspólnego artysta z ekonomiką kultury?
(What Links the Artist to Cultural Economics?)

 • Price: 4.50 €
Sztuki widowiskowe, czyli Teatrologia po wrocławsku (z dodatkami)

Sztuki widowiskowe, czyli Teatrologia po wrocławsku (z dodatkami)
(Spectacular Arts, or Theatrology in Wrocław Style (with Supplements))

 • Price: 4.50 €
Czytanie dramatu

Czytanie dramatu
(Reading Drama)

 • Price: 4.50 €
Teatr terroru. Rekonesans

Teatr terroru. Rekonesans
(The Theatre of Terror. Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
Huculski obrzęd weselny jako widowisko kultury ludowej. Między teatrologią a antropologią (kilka uwag poczynionych na marginesie szerszych rozważań)

Huculski obrzęd weselny jako widowisko kultury ludowej. Między teatrologią a antropologią (kilka uwag poczynionych na marginesie szerszych rozważań)
(Hutsul Wedding Ceremony as a Spectacle of Folk Culture. Between Theatrology and Anthropology (Some Notes Made in the Margins of Wider Reflections))

 • Price: 4.50 €
„Ale skąd takie emocje?” Taniec – teatr – przegląd stylów

„Ale skąd takie emocje?” Taniec – teatr – przegląd stylów
(“But Where Do such Emotions Come from?” Dance—Theatre—Review of the Styles)

 • Price: 4.50 €
Gra z zanikaniem, czyli kłopoty ze scenografią

Gra z zanikaniem, czyli kłopoty ze scenografią
(The Play with Disappearance, or Scenography Trouble)

 • Price: 4.50 €
Miejsce teatrologii w szkole artystów teatru. Impresje nauczyciela

Miejsce teatrologii w szkole artystów teatru. Impresje nauczyciela
(The Project for the Curriculum of Science of Theatrical Matters. Some Reflections of the Teacher)

 • Price: 4.50 €
Wierność artysty wobec marzenia w procesie twórczym a rzeczywistość prawna i ograniczenia autonomii twórcy

Wierność artysty wobec marzenia w procesie twórczym a rzeczywistość prawna i ograniczenia autonomii twórcy
(Faithfulness to the Artist’s Dream in the Creative Process The Legal Reality and the Limits of the Autonomy of the Creator)

 • Price: 4.50 €
Zbudować dom. O samoedukacji aktora Trzeciego Teatru

Zbudować dom. O samoedukacji aktora Trzeciego Teatru
(Building a Home. On the Self-education of the Actor of the Third Theatre)

 • Price: 4.50 €
Epilog i Podziękowania

Epilog i Podziękowania
(Epilogue and Thanks)

 • Price: 4.50 €
Opowieść z Grzybowszczyzny „Byli też i tacy, którym to było mało”

Opowieść z Grzybowszczyzny „Byli też i tacy, którym to było mało”
(A Tale from Grzybowszczyzna „Byli też i tacy, którym to było mało”)

 • Price: 4.50 €