Election Code. Comment. Volume 1. Commentary on Articles 1-151 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

Kodeks wyborczy. Komentarz. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–151
Election Code. Comment. Volume 1. Commentary on Articles 1-151

Contributor(s): Artur Biłgorajski (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3187-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-226-3186-7
  • Page Count: 288
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
01 Przepisy wstępne, rozdziały 1-5a, art. 1-9; 10-11; 12-17; 18-25; 26-37; 37a-37d

01 Przepisy wstępne, rozdziały 1-5a, art. 1-9; 10-11; 12-17; 18-25; 26-37; 37a-37d
(01 Introductory provisions, chapters 1-5a, art. 1-9; 10-11; 12-17; 18-25; 26-37; 37a-37d)

  • Price: 4.50 €
02 Przepisy wstępne, rozdziały 6-8, art. 38-53; 53a-53l; 54-61; 61a-61j; 62-68

02 Przepisy wstępne, rozdziały 6-8, art. 38-53; 53a-53l; 54-61; 61a-61j; 62-68
(02 Introductory provisions, chapters 6-8, art. 38-53; 53a-53l; 54-61; 61a-61j; 62-68.pdf)

  • Price: 4.50 €
03 Przepisy wstępne, rozdziały 9-15, art. 69-81; 82-83; 84-103; 104-115; 116-122; 123-1234; 125-151

03 Przepisy wstępne, rozdziały 9-15, art. 69-81; 82-83; 84-103; 104-115; 116-122; 123-1234; 125-151
(03 Introductory provisions, chapters 9-15, art. 69-81; 82-83; 84-103; 104-115; 116-122; 123-1234; 125-151)

  • Price: 4.50 €
04 Bibliografia (Publikacje; Orzecznictwo; Akty normatywne; Inne dokumenty; Netografia)

04 Bibliografia (Publikacje; Orzecznictwo; Akty normatywne; Inne dokumenty; Netografia)
(04 Bibliography (Publications; Jurisprudence; Normative acts; Other documents; Netography))

  • Price: 4.50 €