Self-promotion, self-presentation, public image in audiovisual media. Volume 4 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. Tom 4
Self-promotion, self-presentation, public image in audiovisual media. Volume 4

Contributor(s): Aleksandra Kalisz (Editor), Ewelina Tyc (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Self-promotion; self-presentation; image in the media
Summary/Abstract: Self-promotion, self-presentation, public image in audiovisual media is a collection of articles that, in this installment, search for strategies of creating public image in audiovisual media. The tactics referred to are therefore not merely a prompt for engaging into reflection on manifold individuals and social groups that use public sphere to promote their self-image, but also a perfect starting point to analyze the part of media landscape where, vie visual and verbal means the advertising of certain attitudes is done. (A fragment for the Introduction)

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3389-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3388-5
 • Page Count: 260
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Tożsamość a wizerunek. Zarys relacji

Tożsamość a wizerunek. Zarys relacji
(Identity vs. image. Outline of the relation)

 • Price: 4.50 €
Non nova, sed nove? O dzisiejszym (tele)poradnictwie i towarzyszących mu strategiach autopromocyjnych i/lub autoprezentacyjnych myśli kilka

Non nova, sed nove? O dzisiejszym (tele)poradnictwie i towarzyszących mu strategiach autopromocyjnych i/lub autoprezentacyjnych myśli kilka
(Non nova, sed nove? A few thoughts on modern (TV) counselling and resulting self-promotion and/or self-presentation strategies)

 • Price: 4.50 €
Warunki sukcesu na przykładzie „Projektu Lady” (programu telewizyjnego typu reality show) oraz wypowiedzi sławnych osób w programie „10 Top Rules for Success”

Warunki sukcesu na przykładzie „Projektu Lady” (programu telewizyjnego typu reality show) oraz wypowiedzi sławnych osób w programie „10 Top Rules for Success”
(Rules for success on the example of „Project Lady” (television programme — reality show) and interviews with famous people in a programme 10 Top Rules for Success)

 • Price: 4.50 €
Wideoblog jako narzędzie autoprezentacji i autopromocji. Charakterystyka gatunku na podstawie wideoblogów o rozwoju osobistym

Wideoblog jako narzędzie autoprezentacji i autopromocji. Charakterystyka gatunku na podstawie wideoblogów o rozwoju osobistym
(Video blog as an instrument of autopresentation and self-promotion. Genre characteristics based on personal development video blogs)

 • Price: 4.50 €
Szkolny polonista w sieci: formy autoprezentacji i autopromocji zawodowej

Szkolny polonista w sieci: formy autoprezentacji i autopromocji zawodowej
(The Polish language teacher on the Internet: the forms of self-presentation and self-promotion professional)

 • Price: 4.50 €
Macierzyństwo jako element strategii autopromocyjnych (na przykładzie polskich celebrytek)

Macierzyństwo jako element strategii autopromocyjnych (na przykładzie polskich celebrytek)
(Motherhood as an element of self-promotion strategies (illustrated with an example of Polish celebrities))

 • Price: 4.50 €
Opowiadanie jako element autoprezentacji w mediach społecznościowych

Opowiadanie jako element autoprezentacji w mediach społecznościowych
(Story as an element of self-presentation in social media)

 • Price: 4.50 €
Orędzia noworoczne prezydentów III RP — cele i sposoby oddziaływania (na wybranych przykładach)

Orędzia noworoczne prezydentów III RP — cele i sposoby oddziaływania (na wybranych przykładach)
(New Year Addresses of the Presidents of the III RP — goals and ways of influence (on selected examples))

 • Price: 4.50 €
Autoprezentacja polityczek w mediach audiowizu

Autoprezentacja polityczek w mediach audiowizu
(Self-presentation of women politicians in audiovisual media — a double-bind trap)

 • Price: 4.50 €
Prezenterzy magazynu śniadaniowego Kawa czy herbata? w kontekście autoprezentacji

Prezenterzy magazynu śniadaniowego Kawa czy herbata? w kontekście autoprezentacji
(Hosts of the “Kawa czy herbata?” morning show in the context of self-presentation)

 • Price: 4.50 €
Naukowiec kontestator, czyli strategie autoprezentacyjne zastosowane przez Andrzeja Bańkowskiego w Etymologicznym słowniku języka polskiego

Naukowiec kontestator, czyli strategie autoprezentacyjne zastosowane przez Andrzeja Bańkowskiego w Etymologicznym słowniku języka polskiego
(Scientist-contester, or: self-presentation strategies used by Andrzej Bańkowski in Etymologiczny słownik języka polskiego)

 • Price: 4.50 €
Metafora i porównanie jako elementy spajające i identyfikujące wizerunek polityka — ujęcie konfrontatywne

Metafora i porównanie jako elementy spajające i identyfikujące wizerunek polityka — ujęcie konfrontatywne
(Metaphor and simile as factors consolidating and identifying a politician’s image — contrastive analysis)

 • Price: 4.50 €
Rola środków masowego przekazu w formowaniu wizerunku ukraińskich liderów politycznych: analiza retrospektywna

Rola środków masowego przekazu w formowaniu wizerunku ukraińskich liderów politycznych: analiza retrospektywna
(The role of mass media in the creation of Ukrainian political leaders’ images: retrospective analysis)

 • Price: 4.50 €
Wizerunek rodzin nieheteronormatywnych w polskich mediach

Wizerunek rodzin nieheteronormatywnych w polskich mediach
(The image of non-heteronormative families in Polish media)

 • Price: 4.50 €
Gra obrazem i słowem w modyfikowaniu wizerunku osób znanych w mediach elektronicznych (portal Interia.pl)

Gra obrazem i słowem w modyfikowaniu wizerunku osób znanych w mediach elektronicznych (portal Interia.pl)
(Image and word play in modifying the profile of people known from the electronic media (Interia.pl portal))

 • Price: 4.50 €
Autoprezentacja i wizerunek dziennikarza: telewizja i nowe media Przypadek Kamila Durczoka

Autoprezentacja i wizerunek dziennikarza: telewizja i nowe media Przypadek Kamila Durczoka
(Self-presentation and image of a journalist: television and new media The case of editor Kamil Durczok)

 • Price: 4.50 €
Wizerunek medialny Martyny Wojciechowskiej na przykładzie programu telewizyjnego Kobieta na krańcu świata

Wizerunek medialny Martyny Wojciechowskiej na przykładzie programu telewizyjnego Kobieta na krańcu świata
(Media image of Martyna Wojciechowska based on the example of Woman at the end of the world TV programme)

 • Price: 4.50 €
Pracownicy z pokolenia 50+ w elektronicznych protokołach rozpraw sądowych

Pracownicy z pokolenia 50+ w elektronicznych protokołach rozpraw sądowych
(Polish people over 50 years old — language analysis of electronic protocols of judicial debates)

 • Price: 4.50 €