Death, Funeral and Commemoration of Rulers in Old Poland Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce
Death, Funeral and Commemoration of Rulers in Old Poland

Contributor(s): Hanna Rajfura (Editor), Patrycja Szwedo (Editor), Barbara Świadek (Editor), Marek Walczak (Editor), Piotr Węcowski (Editor)
Subject(s): History, Middle Ages, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: death of a monarch; funeral of a monarch; commemoration of a ruler; religiousness of a monarch; attitude to death
Summary/Abstract: The book examines the problem of death, burials and commemoration of male and female rulers (not only Polish ones) since the late Middle Ages until the beginnings of the 20th century. The articles concern, on the one hand, the private sphere of monarchs’ lives, their religiousness and attitude to death and, on the other, the organisational, political and symbolic aspects of their deaths and funerals.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4374-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4366-4
 • Page Count: 282
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców (nie tylko) w dawnej Polsce

Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców (nie tylko) w dawnej Polsce
(Death, Funeral and Commemoration of Rulers (not only) in Old Poland)

 • Price: 3.00 €
Śmierć władcy jako zakłócenie naturalnego porządku rzeczy

Śmierć władcy jako zakłócenie naturalnego porządku rzeczy
(The Death of a Ruler as Disruption of Natural Order)

 • Price: 3.00 €
Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Bénigne w Dijon

Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Bénigne w Dijon
(From the Monument of Unfi lled Ambitions to the National Memento. The History of Władysław Biały’s Tomb in Saint-Bénigne Church in Dijon)

 • Price: 3.00 €
Umieranie, śmierć i pogrzeb w liturgii późnośredniowiecznego Krakowa

Umieranie, śmierć i pogrzeb w liturgii późnośredniowiecznego Krakowa
(Dying, Death and Funeral in Cracow’ Liturgy in the Late Middle Ages)

 • Price: 3.00 €
Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie polskich królowych w późnym średniowieczu

Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie polskich królowych w późnym średniowieczu
(The Death, Funeral and Commemoration of a Polish Queens in the Late Middle Ages)

 • Price: 3.00 €
Wiersze na śmierć króla w późnośredniowiecznej Polsce

Wiersze na śmierć króla w późnośredniowiecznej Polsce
(Odes to the Death of the King in the Late Medieval Poland)

 • Price: 3.00 €
Memoria króla Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu

Memoria króla Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu
(The Memoria of King Jan Olbracht in the Wawel Cathedral)

 • Price: 3.00 €
Uwagi o sensie ideowym figury nagrobnej Zygmunta I Starego

Uwagi o sensie ideowym figury nagrobnej Zygmunta I Starego
(Remarks on the Meaning of the Tomb Effigy of Sigismund I the Old)

 • Price: 3.00 €
„A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą”, czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta

„A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą”, czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta
(“And Now They Will Take the Silver and the Golden Dresser” or Financing the Funeral of Sigismund August)

 • Price: 3.00 €
„Ciało umarłe większego wymaga opatrzenia” – sekcja zwłok polskich królów i królowych od XVI do XVIII wieku w kontekście przygotowań do ceremonii pogrzebowej

„Ciało umarłe większego wymaga opatrzenia” – sekcja zwłok polskich królów i królowych od XVI do XVIII wieku w kontekście przygotowań do ceremonii pogrzebowej
(„The dead body requires more dressing” – the Post-mortem Examinations of Polish Kings and Queens from 16th to 18th Centuries in Preparation for the Funerals)

 • Price: 3.00 €
„Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła”. Okoliczności śmierci i przebieg ceremonii pogrzebowych królowej Anny Austriaczki, żony Zygmunta III Wazy

„Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła”. Okoliczności śmierci i przebieg ceremonii pogrzebowych królowej Anny Austriaczki, żony Zygmunta III Wazy
(„The crown fell off the lady’s head. It was the ornament and solace of the kingdom”. The Circumstances and the Course of the Funerary Ceremony of Queen Anne of Austria, the Wife of Sigismund III Vasa)

 • Price: 3.00 €
Przyczyny zgonów Gryfitów (1600-1637)

Przyczyny zgonów Gryfitów (1600-1637)
(The Causes of Death in the Griffin Dynasty (1600-1637))

 • Price: 3.00 €
Propagandowy wymiar pogrzebu Bogusława XIV

Propagandowy wymiar pogrzebu Bogusława XIV
(The Propaganda Aspect of Bogusław XIV’s Funeral)

 • Price: 3.00 €
Castrum doloris Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego

Castrum doloris Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego
(Castrum doloris of Jan Kazimierz and Michał Wiśniowiecki)

 • Price: 3.00 €
Rzymskie uroczystości pogrzebowe Marii Klementyny Sobieskiej

Rzymskie uroczystości pogrzebowe Marii Klementyny Sobieskiej
(Maria Klementyna Sobieska’s Funerary Ceremony in Rome)

 • Price: 3.00 €
Najstarsze fotografie nagrobka Kazimierza Wielkiego

Najstarsze fotografie nagrobka Kazimierza Wielkiego
(The Oldest Photographs of Casimir III the Great’s Tomb)

 • Price: 3.00 €
Między historią a fantazją. Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX

Między historią a fantazją. Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX
(Between History and Fantasy. The Royal Pantheon at Wawel at the Beginning of the 20th century)

 • Price: 3.00 €