Materials and media in contemporary glottodidactics. Selected issues Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.00 €

Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia
Materials and media in contemporary glottodidactics. Selected issues

Contributor(s): Danuta Gabryś-Barker (Editor), Ryszard Kalamarz (Editor), Maria Stec (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Foreign languages learning
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: authentic materials; didactic materials; media; criteria for the selection of materials; analysis of needs; film; realities; gamification
Summary/Abstract: The present volume is devoted to the broadly understood issue of authentic and didactic materials along with auxiliary technologies utilised in foreign language teaching in various didactic contexts. The book includes both theoretical considerations and those concerning practice regarding the use of materials and media during foreign language lessons in relation to the analysis of pupil/student needs, the proper selection of the said materials, and the matter of putting them into practice. The publication is addressed to teachers-glottodidacticians, in particular those employed at higher education institutions as foreing language instructors.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3596-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3595-7
 • Page Count: 208
 • Publication Year: 2018
 • Language: English, Polish
Rola czytania w języku obcym i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej

Rola czytania w języku obcym i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej
(The Role of Reading in a Foreign Language and Learning from an Academic Text in the Development of Content Area Knowledge)

 • Price: 4.50 €
Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych

Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych
(Needs Analysis as the First Step in the Selection of Teaching Materials)

 • Price: 4.50 €
Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A S tudy of Selected Academic Textbooks

Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A S tudy of Selected Academic Textbooks
(Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A S tudy of Selected Academic Textbooks)

 • Price: 4.50 €
Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego

Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego
(Variety of Didactic Aids and Motivation to Learn a Foreign Language)

 • Price: 4.50 €
Multimodality of Cultural Content in ELT Materials – A Comparative Study in the Polish Context

Multimodality of Cultural Content in ELT Materials – A Comparative Study in the Polish Context
(Multimodality of Cultural Content in ELT Materials – A Comparative Study in the Polish Context)

 • Price: 4.50 €
Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego Ja idealnego uczniów

Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego Ja idealnego uczniów
(Role of Foreign Language Literature and Media in Forming an Ideal L2 Self in Students)

 • Price: 4.50 €
Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych

Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych
(Foreign Language Teaching-Learning Process in the Era of New Technologies: Multimedia Didactic Tools and the Process of Feedback)

 • Price: 4.50 €
Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego

Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego
(Short Films in Teaching Spanish)

 • Price: 4.50 €
Lekcje języka obcego online dla dzieci – analiza problemów, narzędzi oraz materiałów dydaktycznych

Lekcje języka obcego online dla dzieci – analiza problemów, narzędzi oraz materiałów dydaktycznych
(Online Language for Children, Analysis of Tools and Teaching Materials)

 • Price: 4.50 €
To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English

To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English
(To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English)

 • Price: 4.50 €
Academic English for Engineers – podejście zadaniowe w specjalistycznym środowisku kształcenia językowego

Academic English for Engineers – podejście zadaniowe w specjalistycznym środowisku kształcenia językowego
(Academic English for Engineers – Task-based Language Learning in a Specific Teaching Environment)

 • Price: 4.50 €
Teaching (Academic) Research Skills Using Technology

Teaching (Academic) Research Skills Using Technology
(Teaching (Academic) Research Skills Using Technology)

 • Price: 4.50 €