Ethno-graphies, culture-graphies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Etno-grafie, kulturo-grafie
Ethno-graphies, culture-graphies

Contributor(s): Kamila Gęsikowska (Editor), Kamil Kozakowski (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: culture-graphies; anthropology of culture; ethnography; literary studies; linguistics;
Summary/Abstract: Ethno-graphies, culture-graphies is a publication associated with a project realised by the Department of the Theory and the History of Culture of the University of Silesia in Katowice in collaboration with the Faculty of International Polish Studies of the University of Silesia, the School of the Polish Language and Culture of the University of Silesia, the Polish Cultural Studies Association – the Katowice department, the Museum of the History of Katowice, and the Polish Academy of Learning – the Katowice station. The project, which is interdisciplinary in nature, combines anthropological, ethnographic, cultural science, historical and literature-science reflection of young researchers who represent various centres of scholarship. In 2016 and in 2017 two international scholarly conferences were organised in which speakers from countries such as Kyrgyzstan, Italy, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Croatia, Russia, China and Poland participated. The publication accompanies the conferences which were organised, although it is not a conference volume.The book entitled Ethno-graphies, culture-graphies contains the works of experts in the field of culture, Indologists, linguists and the experts in the field of literature. The eponymous “ethno-graphies” do not refer to various alternative models of a discipline (ethnography). For us, both “ethno-graphies” and “culture-graphies” indicate manners of writing about culture. The word “culture-graphy” was coined as a neologism to bring out the peculiar nature of writing about phenomena which are difficult to associate with ethne in the traditional acceptation of the term but which may be considered to constitute cultural phenomena. The purpose of the texts presented in the volume is to take the reader “on a journey” – a journey from the most remote places, such as ancient India, directly to Upper Silesia.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3430-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3429-5
 • Page Count: 178
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Problem emocji w piśmiennictwie sanskryckim

Problem emocji w piśmiennictwie sanskryckim
(The problem of emotions in Sanskrit literature)

 • Price: 4.50 €
Przekuć słowo w czyn. Zachowanie jako wyznacznik gruzińskiej tożsamości narodowej w XIX wieku

Przekuć słowo w czyn. Zachowanie jako wyznacznik gruzińskiej tożsamości narodowej w XIX wieku
(Turn a word into action. Behaviour as a determinant of Georgian national identity in the 19th century)

 • Price: 4.50 €
Językowe rytuały grzecznościowe w Polsce i w Gruzji na przykładzie aktów życzeń oraz toastów

Językowe rytuały grzecznościowe w Polsce i w Gruzji na przykładzie aktów życzeń oraz toastów
(Language politeness rituals in Poland and Georgia on the basis of acts of greetings and toasts)

 • Price: 4.50 €
Ludyczne aspekty europejskiego spirytyzmu w latach 1853–1854

Ludyczne aspekty europejskiego spirytyzmu w latach 1853–1854
(Ludic aspects of European spiritism in 1853–1854)

 • Price: 4.50 €
Bari jako obraz włoskiej prowincji w wybranych tekstach literackich – z dala od narracji o miejscach centrycznych

Bari jako obraz włoskiej prowincji w wybranych tekstach literackich – z dala od narracji o miejscach centrycznych
(Bari as an image of the Italian province in selected literary texts – far from the narrative of centric places)

 • Price: 4.50 €
Strategie buntu: czeska „nieoficjalna” literatura lat pięćdziesiątych a ukraiński soc-art i konceptualizm

Strategie buntu: czeska „nieoficjalna” literatura lat pięćdziesiątych a ukraiński soc-art i konceptualizm
(Strategies for rebellion: Czech “unofficial” literature of the 1950s and Ukrainian Sots Art and conceptualism)

 • Price: 4.50 €
Nie taki diabeł straszny jak go malują. Krótki szkic na temat „diobła” w Przedziwnych śląskich powiarkach Gustawa Morcinka

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Krótki szkic na temat „diobła” w Przedziwnych śląskich powiarkach Gustawa Morcinka
(The devil’s not so black as he is painted. A short sketch on the subject of the devil in Przedziwne śląskie powiarki by Gustaw Morcinek)

 • Price: 4.50 €
Strój ludowy kobiet z Radzionkowa i jego aktualne formy – rekonesans

Strój ludowy kobiet z Radzionkowa i jego aktualne formy – rekonesans
(Folk costume of women from Radzionków and its current forms – reconnaissance)

 • Price: 4.50 €