Legendary literature in League of the Iroquois by Lewis H. Morgan. A cause for discourse Cover Image

Legendary literature w League of the Iroquois Lewisa H. Morgana. Przyczynek do problemu
Legendary literature in League of the Iroquois by Lewis H. Morgan. A cause for discourse

Author(s): Kamila Gęsikowska
Subject(s): Anthropology
Published by: grupakulturalna.pl
Keywords: Lewis Henry Morgan; legendary literature; ewolucjonizm; literatura legendarna; Morgan

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą analizy terminu legendary literaturepojawiającego się w "League of the Ho-de'--no-sau-nee or Iroquois" Lewisa Henry’ego Morgana. Autorka rozważa poszczególne elementy tworzące legendarną literaturę: bajki (fables), legendy (legends) i przekazy historyczne (historical traditions) oraz ich znaczenie dla funkcjonowania kultury irokeskiej według Morgana. Otrzymany w wyniku analizy schemat obrazuje wzajemne położenie wobec siebie tych elementów oraz ich funkcję w wyobrażeniach Irokezów.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 191-202
  • Page Count: 12
  • Language: Polish