Local and regional communication in the age of media society. Vol. 2: Political, social, and technological aspects Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne
Local and regional communication in the age of media society. Vol. 2: Political, social, and technological aspects

Contributor(s): Marek Mazur (Editor), Monika Kornacka‑Grzonka (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Communication studies, Theory of Communication
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3367-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3366-3
 • Page Count: 220
 • Publication Year: 2019
 • Language: Russian, Polish
MediaEgo w MediaPolis Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej

MediaEgo w MediaPolis Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej
(MediaEgo in MediaPolis Localism and regionalism in the first speech of Andrzej Duda at the Jasna Góra monastery as an example of an image strategy)

 • Price: 4.50 €
Patologie instytucji samorządowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyjnych w niezależnych mediach lokalnych

Patologie instytucji samorządowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyjnych w niezależnych mediach lokalnych
(Pathologies of local government institutions as the subject of investigative and interventional journalism in independent local media)

 • Price: 4.50 €
Co samorząd musi w komunikacji? O komunikacyjnych aspektach realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych

Co samorząd musi w komunikacji? O komunikacyjnych aspektach realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych
(What are the duties of the local government with regard to communication? On the communication aspects of the implementation of the postulate of empowering local communities)

 • Price: 4.50 €
Poetyka polityka – komitet jako komunikat w wyborach lokalnych

Poetyka polityka – komitet jako komunikat w wyborach lokalnych
(The poetics of politics – committee as a message in local elections)

 • Price: 4.50 €
Wybory samorządowe 2014 w Małopolsce – stanowisko kandydatów na urząd prezydenta Krakowa oraz komitetów wyborczych w wybranych kwestiach politycznych i kanały dystrybucji informacji wyborczej

Wybory samorządowe 2014 w Małopolsce – stanowisko kandydatów na urząd prezydenta Krakowa oraz komitetów wyborczych w wybranych kwestiach politycznych i kanały dystrybucji informacji wyborczej
(The 2014 local government elections in Małopolska – the opinions of candidates for the post of the Mayor of Kraków and electoral committees on selected political issues and the distribution channels of electoral information)

 • Price: 4.50 €
Reklama wyborcza w regionalnej prasie łódzkiej w perspektywie kampanii parlamentarnej 2015 roku

Reklama wyborcza w regionalnej prasie łódzkiej w perspektywie kampanii parlamentarnej 2015 roku
(Election campaign advertising in regional press in Łódź in the case of the Parliamentary elections of 2015)

 • Price: 4.50 €
Reklama społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Reklama społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Public service advertising and the social responsibility of companies)

 • Price: 4.50 €
Komunikowanie w promocji zdrowia Przykład wybranych miast województwa śląskiego

Komunikowanie w promocji zdrowia Przykład wybranych miast województwa śląskiego
(Communication in health promotion campaigns A case study of selected cities in the Silesian Voivodeship)

 • Price: 4.50 €
Samorząd gminny wobec podwyższenia wieku obowiązku szkolnego Działania gmin zachęcające do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole

Samorząd gminny wobec podwyższenia wieku obowiązku szkolnego Działania gmin zachęcające do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole
(Local municipal government vs. the raising of minimum age in compulsory education Measures taken by the local government to encourage earlier enrollment of children in schools)

 • Price: 4.50 €
Гибридизация медиатекстов в контексте «пост-журналистики» Hybrydyzacja tekstów medialnych w kontekście „post-dziennikarstwa”

Гибридизация медиатекстов в контексте «пост-журналистики» Hybrydyzacja tekstów medialnych w kontekście „post-dziennikarstwa”
(Hybridisation of media texts in the context of “post-journalism”)

 • Price: 4.50 €
Media hiperlokalne – nowy element systemu społecznego komunikowania

Media hiperlokalne – nowy element systemu społecznego komunikowania
(Hyperlocal media – a new element in the system of social communication)

 • Price: 4.50 €
Rozwój radiofonii a zmiany technologiczne

Rozwój radiofonii a zmiany technologiczne
(The development of radio broadcast vs. technological change)

 • Price: 4.50 €
Wpływ konwergencji w mediach na sytuację zawodową pracowników środków masowego przekazu w odbiorze studentów dziennikarstwa

Wpływ konwergencji w mediach na sytuację zawodową pracowników środków masowego przekazu w odbiorze studentów dziennikarstwa
(The influence of media convergence on the professional situation of journalists – selected aspects)

 • Price: 4.50 €
Rola nowych technologii w komunikowaniu lokalnym na przykładzie e‑partycypacji Lublina

Rola nowych technologii w komunikowaniu lokalnym na przykładzie e‑partycypacji Lublina
(The role of new technologies in local communication on the example of Lublin’s e-participation)

 • Price: 4.50 €
E‑tablica ogłoszeń jako nowy sposób komunikacji sołectw z mieszkańcami

E‑tablica ogłoszeń jako nowy sposób komunikacji sołectw z mieszkańcami
(E-notice board as a new method of communication between village administrations and local inhabitants)

 • Price: 4.50 €