Polish literature in the world: Vol. 7: Reportage in the world, the worldliness of reportage Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Literatura polska w świecie. T. 7: Reportaż w świecie światowość reportażu
Polish literature in the world: Vol. 7: Reportage in the world, the worldliness of reportage

Contributor(s): Katarzyna Frukacz (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3844-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3787-6
 • Page Count: 304
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
ODBIÓR REPORTAŻU LITERACKIEGO W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK MACEDOŃSKI

ODBIÓR REPORTAŻU LITERACKIEGO W PRZEKŁADZIE NA JĘZYK MACEDOŃSKI
(ECEPTION OF LITERARY REPORTAGE TRANSLATED IN TO THE MACEDONIAN LANGUAGE)

 • Price: 4.50 €
ECHA POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU W RUMUNII PO 1989 ROKU

ECHA POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU W RUMUNII PO 1989 ROKU
(ECHOES OF THE POLISH SCHOOL OF REPORTAGE IN ROMANIA AFTER 1989)

 • Price: 4.50 €
„TERYTORIUM ZAUFANIA”* – POLSKI DYSKURS WOKÓŁ REPORTAŻU UKRAIŃSKIEGO ORAZ UKRAIŃSKA RECEPCJA REPORTAŻU POLSKIEGO JAKO WSKAŹNIKI ZMIAN W POLSKO-UKRAIŃSKIM DIALOGU KULTUROWYM XXI WIEKU

„TERYTORIUM ZAUFANIA”* – POLSKI DYSKURS WOKÓŁ REPORTAŻU UKRAIŃSKIEGO ORAZ UKRAIŃSKA RECEPCJA REPORTAŻU POLSKIEGO JAKO WSKAŹNIKI ZMIAN W POLSKO-UKRAIŃSKIM DIALOGU KULTUROWYM XXI WIEKU
(“ TERRITORY OF TRUST ” – POLISH DISCOURSE CONCERNING UKRAINIAN REPORTAGE AND UKRAINIAN RECEPTION OF POLISH REPORTAGE AS INDICATORS OF CHANGES IN THE POLISH-UKRAINIAN CULTURAL DIALOGUE OF THE 21ST CENTURY)

 • Price: 4.50 €
„REPORTAŻ LITERACKI” W ROSJI I W POLSCE. KILKA UWAG NIE TYLKO O GENOLOGII

„REPORTAŻ LITERACKI” W ROSJI I W POLSCE. KILKA UWAG NIE TYLKO O GENOLOGII
(“LITERARY REPORTAGE” IN RUSSIA AND IN POLAND. A FEW REMARKS NOT ONLY ABOUT GENOLOGY)

 • Price: 4.50 €
REPORTAŻ I OKOLICE: TRADYCJE I ZWIĄZKI DWÓCH POGRANICZNYCH GATUNKÓW W LITERATURZE WĘGIERSKIEJ

REPORTAŻ I OKOLICE: TRADYCJE I ZWIĄZKI DWÓCH POGRANICZNYCH GATUNKÓW W LITERATURZE WĘGIERSKIEJ
(REPORTAGE AND IT'S SURROUNDINGS: TRADITIONS AND CONNECTIONS OF TWO BORDERING GENRES IN HUNGARIAN LITERATURE)

 • Price: 4.50 €
DĄŻENIE DO PRAWDY CZY UTRWALANIE MITÓW? O SZWECJI Z BLISKA I Z DALEKA

DĄŻENIE DO PRAWDY CZY UTRWALANIE MITÓW? O SZWECJI Z BLISKA I Z DALEKA
(STRIVING FOR TRUTH OR PRESERVING MYTHS? REPORTAGE ON SWEDEN FROM NEAR AND FAR)

 • Price: 4.50 €
SZWEDZKI POLAK – POLSKI SZWED. MACIEJ ZAREMBA BIELAWSKI WOBEC POLSKOŚCI I POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU

SZWEDZKI POLAK – POLSKI SZWED. MACIEJ ZAREMBA BIELAWSKI WOBEC POLSKOŚCI I POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU
(SWEDISH POLE – POLISH SWEDE. MACIEJ ZAREMBA BIELAWSKI TOWARDS POLISHNESS AND THE POLISH SCHOOL OF REPORTAGE)

 • Price: 4.50 €
ŚNI MI SIĘ PO POLSKU – MOTYWY EMIGRACYJNE W REPORTAŻU RADIOWYM

ŚNI MI SIĘ PO POLSKU – MOTYWY EMIGRACYJNE W REPORTAŻU RADIOWYM
(IDREAM IN POLISH – EMIGRATION NARRATIVES IN THE RADIO FEATURE)

 • Price: 4.50 €
(BEZ)SILNOŚĆ WOBEC HISTORII. O WYSPIE WĘŻY MAŁGORZATY SZEJNERT

(BEZ)SILNOŚĆ WOBEC HISTORII. O WYSPIE WĘŻY MAŁGORZATY SZEJNERT
(POWER (LESSNESS) IN THE HISTORY. ON MAŁGORZATA SZEJNERT’S THE ISLAND OF SNAKES)

 • Price: 4.50 €
MIEJSCA „NIE-ZAMIESZKALNOŚCI” W ŚWIECIE OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH (NA PRZYKŁADZIE REPORTAŻU FARBY WODNE LIDII OSTAŁOWSKIEJ)

MIEJSCA „NIE-ZAMIESZKALNOŚCI” W ŚWIECIE OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH (NA PRZYKŁADZIE REPORTAŻU FARBY WODNE LIDII OSTAŁOWSKIEJ)
(PLACES OF “ NON-HABITATION ” IN THE WORLD OF CONCENTRATION CAMPS (BASED ON THE REPORTAGE WATERCOLOUR S BY LIDIA OSTAŁOWSKA))

 • Price: 4.50 €
TROPY PAMIĘCI. REPORTAŻOWE NARRACJE O WOJNIE NA BAŁKANACH W UJĘCIU KOMPARATYSTYCZNYM

TROPY PAMIĘCI. REPORTAŻOWE NARRACJE O WOJNIE NA BAŁKANACH W UJĘCIU KOMPARATYSTYCZNYM
(TRACES OF MEMORY. REPORTAGE STORIES ABOUT THE YUGOSLAV WARS FROMA COMPARATIVE PERSPECTIVE)

 • Price: 4.50 €
REPORTER JAKO TOWARZYSZ I JAKO ŚWIADEK – LITERATURA NON-FICTION WOBEC TAK ZWANEGO KRYZYSU UCHODŹCZEGO

REPORTER JAKO TOWARZYSZ I JAKO ŚWIADEK – LITERATURA NON-FICTION WOBEC TAK ZWANEGO KRYZYSU UCHODŹCZEGO
(REPORTER AS A COMPANION AND AS A WITNESS – NON-FICTION LITERATURE ON THE SO-CALLED REFUGEE CRISIS)

 • Price: 4.50 €
DALEKIE I BLISKIE: POLSCY REPORTERZY O PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

DALEKIE I BLISKIE: POLSCY REPORTERZY O PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
(CLOSE AND REMOTE: POLISH REPORTERS ON THE PROBLEMS OF THE CONTEMPORARY WORLD)

 • Price: 4.50 €
WSPÓŁCZESNY POLSKI REPORTAŻ LITERACKI WOBEC INNOŚCI

WSPÓŁCZESNY POLSKI REPORTAŻ LITERACKI WOBEC INNOŚCI
(CONTEMPORARY POLISH LITERARY REPORTAGE TOWARDS OTHERNESS)

 • Price: 4.50 €
POLSKI BEDUIN I POLAK-INDIANIN-KONSTRUKCJE I DEKONSTRUKCJE KAZIMIERZA NOWAKA I DARIUSZA ROSIAKA

POLSKI BEDUIN I POLAK-INDIANIN-KONSTRUKCJE I DEKONSTRUKCJE KAZIMIERZA NOWAKA I DARIUSZA ROSIAKA
(A BEDOUIN-LIKE POLE AND A “ NATIVE AMERICAN” IN POLAND. CONSTRUCTIONS AND DECONSTRUCTIONS IN KAZIMIERZ NOWAK’S AND DARIUSZ ROSIAK’S REPORTAGES)

 • Price: 4.50 €
POLSKI REPORTAŻ GONZO NA TLE HISTORII I TEORII PODGATUNKU

POLSKI REPORTAŻ GONZO NA TLE HISTORII I TEORII PODGATUNKU
(POLISH GONZO JOURNALISM AGAINST THE BACKGROUND OF ITS HISTORY AND THEORY OF THE SUBGENRE)

 • Price: 4.50 €
„AKTUALNOŚĆ JAKO DZIEŁO SZTUKI”. DEBORY VOGEL KONCEPCJA LITERATURY FAKTU

„AKTUALNOŚĆ JAKO DZIEŁO SZTUKI”. DEBORY VOGEL KONCEPCJA LITERATURY FAKTU
(“TOPICALITY AS A WORK OF ART”. DEBORA VOGEL’S THEORY OF LITERATURE OF FACT)

 • Price: 4.50 €
OD POWIEŚCI W ODCINKU DO REPORTAŻU PRASOWEGO – KOMPOZYCJA, KONTEKST, FUNKCJA

OD POWIEŚCI W ODCINKU DO REPORTAŻU PRASOWEGO – KOMPOZYCJA, KONTEKST, FUNKCJA
(FROM THE SERIALIZED NOVEL TO PRESS REPORTAGE – COMPOSITIONS, CONTEXT, FUNCTION)

 • Price: 4.50 €
DOM ŻÓŁWIA. ZANZIBAR MAŁGORZATY SZEJNERT. MIĘDZY OPOWIEŚCIĄ GEOHISTORYCZNĄ A REPORTAŻEM HISTORIOGRAFICZNO-ETNOGRAFICZNYM

DOM ŻÓŁWIA. ZANZIBAR MAŁGORZATY SZEJNERT. MIĘDZY OPOWIEŚCIĄ GEOHISTORYCZNĄ A REPORTAŻEM HISTORIOGRAFICZNO-ETNOGRAFICZNYM
(HOME OF THE TURTLE. ZANZIBAR BY MAŁGORZATA SZEJNERT. BETWEEN GEOHISTORICAL NARRATIVE AND HISTORIOGRAPHIC-ETHNOGRAPHIC LITERARY REPORTAGE)

 • Price: 4.50 €
REPORTAŻ W ŚWIECIE SZKOŁY

REPORTAŻ W ŚWIECIE SZKOŁY
(REPORTAGE IN THE SCHOOL WORLD)

 • Price: 4.50 €
WOKÓŁ PROZY PODRÓŻNICZEJ TOMASZA RÓŻYCKIEGO. TOMI. NOTATKI Z MIEJSCA POSTOJU

WOKÓŁ PROZY PODRÓŻNICZEJ TOMASZA RÓŻYCKIEGO. TOMI. NOTATKI Z MIEJSCA POSTOJU
(ABOUT TOMASZ RÓŻYCKI’S TRAVEL PROSE. TOMI. NOTES FROM A STOPPING PLACE)

 • Price: 4.50 €