Officials and offices in the nineteenth century society. A collection of studies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów
Officials and offices in the nineteenth century society. A collection of studies

Contributor(s): Alicja Kulecka (Editor)
Subject(s): History, Modern Age, 19th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Polish Kingdom; local government; administration; judiciary; tax offices; social organizations
Summary/Abstract: The publication showing the relationship between offices and officials and social structures in the nineteenth century covers such issues as: the identity of institutions and communities, career paths, social attitudes towards offices, the social roles of offices. The relationship between power and society is an important element of the historical narrative of the 19th and 20th centuries. Various currents of historiography (history of law and administration, social history) undertake research issues related to this area, considering the role of the community and individual in history, and the factors that shape relationships within society. The subject of the creation and development of modern bureaucracy is also included in the current of research on the modernization of the Polish state and society in the nineteenth century. The authors of this publication have attempted to link the history of bureaucracy with issues of social stratification, the formation of ideas, norms and social values. Most of the texts were based on original archival research. The authors present the activities of offices and officials from various departments of state administration (including synagogue supervision, tax administration, mortgage court, advisory institutions and censorship) in the Polish territories of the Russian partition and in other territories, at various times between the end of the eighteenth and the end XIX century.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2849-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2817-3
 • Page Count: 302
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Czy w Królestwie Polskim (1815–1915) istniał samorząd żydowski?

Czy w Królestwie Polskim (1815–1915) istniał samorząd żydowski?
(Was There a Jewish Self-Government in the Kingdom of Poland (1815–1915)?)

 • Price: 4.50 €
Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu: przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830)

Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu: przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830)
(Architecture and Prestige of a Modern Office: the Case of Ministry Buildings in Warsaw, the Capital of the Constitutional Kingdom of Poland (1815–1830))

 • Price: 4.50 €
„Gorzki jest chleb prawego urzędnika”. Problemy etyki zawodowej urzędników Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego

„Gorzki jest chleb prawego urzędnika”. Problemy etyki zawodowej urzędników Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego
(“Bread of Righteous Official Is Bitter”. Problems of Professional Ethics of the Kingdom of Poland’s Officials in the Constitutional Period)

 • Price: 4.50 €
Urzędnicy nauki czy uczeni? Rektorzy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Urzędnicy nauki czy uczeni? Rektorzy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
(Officials of Science or Scholars? Rectors of the Imperial University of Warsaw)

 • Price: 4.50 €
Urzędnicy niżsi w administracji pruskiej przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie kancelarii kamer wojenno-skarbowych

Urzędnicy niżsi w administracji pruskiej przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie kancelarii kamer wojenno-skarbowych
(Junior Officials in the Prussian Administration of the Turn of the 19th Century on the Example of War and Treasury Chambers)

 • Price: 4.50 €
„Z Armii na urzędy”. Zdymisjonowani wojskowi w urzędach skarbowych Królestwa Polskiego

„Z Armii na urzędy”. Zdymisjonowani wojskowi w urzędach skarbowych Królestwa Polskiego
(“From the Army to Offices”. Servicemen Dismissed from the Army in Tax Offices of the Kingdom of Poland)

 • Price: 4.50 €
Pomiędzy Księstwem Warszawskim a Królestwem Polskim. Instytucjonalna i personalna kontynuacja działalności Dyrekcji Loterii

Pomiędzy Księstwem Warszawskim a Królestwem Polskim. Instytucjonalna i personalna kontynuacja działalności Dyrekcji Loterii
(Between the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland. Institutional and Personal Continuation of the Lottery irectorate’s Work)

 • Price: 4.50 €
„Kraj podobny do starego domu...”. Urzędnicy XIX-wiecznego Egiptu oczami Polaków

„Kraj podobny do starego domu...”. Urzędnicy XIX-wiecznego Egiptu oczami Polaków
(„A Country Similar to an Old House…”. Officials of the 19th-Century Egypt According to the Polish People)

 • Price: 4.50 €
Organizacja opieki i pomocy społecznej oraz dobroczynność w Królestwie Polskim. Rada Główna Opiekuńcza Szpitali. Towarzystwa dobroczynne (1817–1870)

Organizacja opieki i pomocy społecznej oraz dobroczynność w Królestwie Polskim. Rada Główna Opiekuńcza Szpitali. Towarzystwa dobroczynne (1817–1870)
(Organization of Care, Social Welfare and Charity in the Kingdom of Poland. The Central Hospital Welfare Council. Charitable Societies (1817–1870))

 • Price: 4.50 €
Sądownictwo hipoteczne w Królestwie Polskim. Organizacja, obsada personalna i zadania urzędu na przykładzie hipoteki płockiej

Sądownictwo hipoteczne w Królestwie Polskim. Organizacja, obsada personalna i zadania urzędu na przykładzie hipoteki płockiej
(Land and Mortgage Courts in the Kingdom of Poland. The Organization, Staff and Duties of the Office on the Example of the Mortgage Registry in Płock)

 • Price: 4.50 €
W kręgu niepokojów rosyjskich elit władzy: Alieksiej Sidorov – cenzor w roli publicysty i historyka

W kręgu niepokojów rosyjskich elit władzy: Alieksiej Sidorov – cenzor w roli publicysty i historyka
(Concerns of Russian Ruling Elites: Alexei Sidorov – a Censor in the Role of a Journalist and a Historian)

 • Price: 4.50 €