Partnership and leadership in a tourist destination's development Cover Image

Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
Partnership and leadership in a tourist destination's development

Author(s): Piotr Zmyślony
Subject(s): Economy, Public Administration, Sociology, Economic development, Environmental interactions, Tourism
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: turystyka;region turystyczny;partnerstwo turystyczne;przywództwo w regionie turystycznym;samorząd terytorialny;przedsiębiorstwo turystyczne;instytucje otoczenia rynkowego;organizacja turystyczna;ruch turystyczny;rozwój turystyki;
Summary/Abstract: Regiony turystyczne funkcjonują na współczesnym globalnym rynku jako aktywnie działające podmioty - przestrzenne jednostki ekonomiczne. W tych warunkach kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej staje się tworzenie w ich ramach struktur partnerskich obejmujących przedsiębiorstwa i instytucje działające w sferze obsługi ruchu turystycznego. Partnerstwo i przywództwo są wzajemnie dopełniającymi się elementami w rozwoju turystyki w regionach - istnienie struktury partnerskiej jest platformą działalności przywódcy, z kolei przywództwo spaja, cementuje i podtrzymuje naturalnie kruchą sieć współdziałających ze sobą partnerów. Monografia skierowana jest do osób zajmujących się rozwojem turystyki w regionach, zarówno w sferze praktyki gospodarczej, jak i na polu naukowym - badaczy, dydaktyków i studentów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-309-4
  • Page Count: 156
  • Publication Year: 2008
  • Language: English, Polish