Essays on the antiquity T 5. Antique persuasion techniques. Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

Szkice o antyku T 5. Antyczne techniki perswazyjne.
Essays on the antiquity T 5. Antique persuasion techniques.

Contributor(s): Edyta Gryksa (Editor), Patrycja Matusiak (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3665-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-226-3664-0
  • Page Count: 172
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish
Starożytne uwagi o perswazji i jej przykłady

Starożytne uwagi o perswazji i jej przykłady
(Ancient references to a persuasion and its examples)

Perswazyjny charakter traktatu Heraklita Alegorety Alegorie homeryckie

Perswazyjny charakter traktatu Heraklita Alegorety Alegorie homeryckie
(Persuasive character of Heraclitus’ Homeric Allegories)

Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona

Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona
(The authority of an author of pronouncements as a nonverbal form of persuasion illustrated by the example of Plato’s dialogues)

Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym: casus Cratyli

Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym: casus Cratyli
(Authorities and oponenets in ancient linguistic discourse: casus Cratyli)

Techniki perswazyjne w mowie CyceronaPro Quinto Roscio Comoedo

Techniki perswazyjne w mowie CyceronaPro Quinto Roscio Comoedo
(Persuasive techniques in Cicero’s Pro Quinto Roscio Comoedo)

Oblężenie Alezji i perswazja Cezara w mowie Kritognata (Gall. VII 77)

Oblężenie Alezji i perswazja Cezara w mowie Kritognata (Gall. VII 77)
(The siege of Alesia and Caesar’s persuasion in Critognatus’ speech (Gall. VII 77))

Gniew, rozpacz i strach – psychologiczne klucze do ludzkiej świadomości. Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej – wybrane zagadnienia

Gniew, rozpacz i strach – psychologiczne klucze do ludzkiej świadomości. Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej – wybrane zagadnienia
(Anger, despair and fear – psychological keys to human consciousness. Emotional persuasive techniques in ancient historiography – chosen issues)

Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia

Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia
(Persuasive methods in modern staging of Greek antiquity. Chosen issues)

Komunikacja pozawerbalna w ikonografii nowożytnej

Komunikacja pozawerbalna w ikonografii nowożytnej
(Nonverbal communication in early modern iconography)

Βίος ὀρφικός w czasach rzymskich (I w. p.n.e.–IV w. n.e.)

Βίος ὀρφικός w czasach rzymskich (I w. p.n.e.–IV w. n.e.)
(Βίος ὀρφικός in the Roman period (1 BC–4 AD))

Dwadzieścia pięć lat studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dwadzieścia pięć lat studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
(Twenty-five years of classical studies at the University of Silesia in Katowice)