Essays on the antiquity T 5. Antique persuasion techniques. Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Szkice o antyku T 5. Antyczne techniki perswazyjne.
Essays on the antiquity T 5. Antique persuasion techniques.

Contributor(s): Edyta Gryksa (Editor), Patrycja Matusiak (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3665-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3664-0
 • Page Count: 172
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Starożytne uwagi o perswazji i jej przykłady

Starożytne uwagi o perswazji i jej przykłady
(Ancient references to a persuasion and its examples)

 • Price: 4.50 €
Perswazyjny charakter traktatu Heraklita Alegorety Alegorie homeryckie

Perswazyjny charakter traktatu Heraklita Alegorety Alegorie homeryckie
(Persuasive character of Heraclitus’ Homeric Allegories)

 • Price: 4.50 €
Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona

Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona
(The authority of an author of pronouncements as a nonverbal form of persuasion illustrated by the example of Plato’s dialogues)

 • Price: 4.50 €
Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym: casus Cratyli

Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym: casus Cratyli
(Authorities and oponenets in ancient linguistic discourse: casus Cratyli)

 • Price: 4.50 €
Techniki perswazyjne w mowie CyceronaPro Quinto Roscio Comoedo

Techniki perswazyjne w mowie CyceronaPro Quinto Roscio Comoedo
(Persuasive techniques in Cicero’s Pro Quinto Roscio Comoedo)

 • Price: 4.50 €
Oblężenie Alezji i perswazja Cezara w mowie Kritognata (Gall. VII 77)

Oblężenie Alezji i perswazja Cezara w mowie Kritognata (Gall. VII 77)
(The siege of Alesia and Caesar’s persuasion in Critognatus’ speech (Gall. VII 77))

 • Price: 4.50 €
Gniew, rozpacz i strach – psychologiczne klucze do ludzkiej świadomości. Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej – wybrane zagadnienia

Gniew, rozpacz i strach – psychologiczne klucze do ludzkiej świadomości. Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej – wybrane zagadnienia
(Anger, despair and fear – psychological keys to human consciousness. Emotional persuasive techniques in ancient historiography – chosen issues)

 • Price: 4.50 €
Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia

Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia
(Persuasive methods in modern staging of Greek antiquity. Chosen issues)

 • Price: 4.50 €
Komunikacja pozawerbalna w ikonografii nowożytnej

Komunikacja pozawerbalna w ikonografii nowożytnej
(Nonverbal communication in early modern iconography)

 • Price: 4.50 €
Βίος ὀρφικός w czasach rzymskich (I w. p.n.e.–IV w. n.e.)

Βίος ὀρφικός w czasach rzymskich (I w. p.n.e.–IV w. n.e.)
(Βίος ὀρφικός in the Roman period (1 BC–4 AD))

 • Price: 4.50 €
Dwadzieścia pięć lat studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dwadzieścia pięć lat studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
(Twenty-five years of classical studies at the University of Silesia in Katowice)

 • Price: 4.50 €