Following Rhetoric, Stylistics and Journalism. A Volume Dedicated to Professor Barbara Bogołębska Cover Image

Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa. Tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej
Following Rhetoric, Stylistics and Journalism. A Volume Dedicated to Professor Barbara Bogołębska

Contributor(s): Monika Worsowicz (Editor), Bogumiła Fiołek-Lubczyńska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: radio broadcast;radio reportage;occasional journalism;stylistics;journalism;rhetoric;propaganda
Summary/Abstract: Let the readers not be surprised by the multitude of topics, issues and research positions presented in the publication. The authors have taken up the challenge – following the clues that Professor Barbara Bogołębska has left behind in the many years of her scientific career. Rhetoric, journalism, stylistics, literary studies, media, poetics, persuasion – these are the most important. The volume dedicated to Professor Bogołębska is an opportunity to see the practical application of various methodological approaches, journalism techniques and reflections on the creative process. We hope that media communication researchers, professionals as well as humanities students, will find it to be an inspiration for individual, multidisciplinary studies leading to a better understanding of the phenomena that we witness and participate in.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-490-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-285-7
  • Page Count: 268
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish
Profesor Barbara Bogołębska – wybitny naukowiec, wspaniały człowiek

Profesor Barbara Bogołębska – wybitny naukowiec, wspaniały człowiek
(Professor Barbara Bogołębska – an Outstanding Researcher, a Great Person)

Bibliografia prac Profesor Barbary Bogołębskiej

Bibliografia prac Profesor Barbary Bogołębskiej
(Bibliography of the works of Professor Barbara Bogołębska)

Genethliacon Barbarae Bogołębskiej, czyli o potrzebie świętowania urodzin i jubileuszy

Genethliacon Barbarae Bogołębskiej, czyli o potrzebie świętowania urodzin i jubileuszy
(The Genethliacon of Barbara Bogołębska: On the Need of Celebrating Birthdays and Jubilees)

Retoryka jak narzędzie badania naszych myśli: czym jest téchne rhetoriké?

Retoryka jak narzędzie badania naszych myśli: czym jest téchne rhetoriké?
(Rhetoric as a Tool for Studying Our Thoughts: What is Téchne Rhetoriké?)

Retoryczne style przedstawiania wiedzy naukowej

Retoryczne style przedstawiania wiedzy naukowej
(Rhetorical Styles in Presenting Scientific Research)

Autopromocja stacji telewizyjnych z perspektywy retorycznej. Techniki perswazyjne

Autopromocja stacji telewizyjnych z perspektywy retorycznej. Techniki perswazyjne
(Autopromocja stacji telewizyjnych z perspektywy retorycznej. Techniki perswazyjne)

Kreacja z niczego. Propaganda faszystowska w Litzmannstadt

Kreacja z niczego. Propaganda faszystowska w Litzmannstadt
(Creation Out of Nothing. Fascist Propaganda in Litzmannstadt)

Wywiad w początkach swojej historii. Zmiany w realizacji gatunku

Wywiad w początkach swojej historii. Zmiany w realizacji gatunku
(An Interview in the Beginning of its History. Changes in the Form of Creating the Literary Genre)

Językowa i stylistyczna wielogłosowość publicystyki okolicznościowej

Językowa i stylistyczna wielogłosowość publicystyki okolicznościowej
(Linguistic and Stylistic Polyphony of Occasional Journalism)

Czasopisma dla dzieci jako narzędzie edukacji (nie tylko) czytelniczej

Czasopisma dla dzieci jako narzędzie edukacji (nie tylko) czytelniczej
(Magazines for children as a tool for education (not only) reading)

Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny

Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny
(Karol Wojtyła’s Philosophy on the Problem of Modernism)

Interpretacja tekstów w różnych dyskursach

Interpretacja tekstów w różnych dyskursach
(Interpreting Works by Different Discourses)

O uleganiu pokusie

O uleganiu pokusie
(A Few Remarks on Succumbing to Temptation)

Inicjacja przekazu artystycznego

Inicjacja przekazu artystycznego
(Artistic Inspiration: How to Provoke Some Inspirational States for Creative Actions)

Gawęda radiowa – dzieło mistrzów mikrofonu (na przykładzie wybranych audycji Rozgłośni Polskiej RWE)

Gawęda radiowa – dzieło mistrzów mikrofonu (na przykładzie wybranych audycji Rozgłośni Polskiej RWE)
(Radio Chat: A Work of Radio Masters (Based on Programs by Polish Broadcaster RFE))

Życie jest piękne. Szkic o cyklach reportaży radiowych Fundacji „Głos Ewangelii”

Życie jest piękne. Szkic o cyklach reportaży radiowych Fundacji „Głos Ewangelii”
(Life is Beautiful (Życie jest piękne). An Essay About a Series of Radio Documentaries by Głos Ewangelii Foundation)

Przeciwko „zglobalizowanej obojętności”. Reportażysta radiowy wobec problematyki uchodźczej

Przeciwko „zglobalizowanej obojętności”. Reportażysta radiowy wobec problematyki uchodźczej
(Opposing the “Globalised Passivity”. Radio Reporter on Refugee Problem)