Narrative medicine. Stories about experiencing illness in medical and humanistic perspective Cover Image

Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej
Narrative medicine. Stories about experiencing illness in medical and humanistic perspective

Contributor(s): Marta Chojnacka-Kuraś (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: narrative medicine; illness; linguistics; literature; cognitive poetics
Summary/Abstract: The publication portrays narrative medicine from two perspectives: medical and that of literary and linguistic studies. The articles collected in the volume focus on: the role of narrative medicine in clinical practice, the significance of narrative in experiencing illness and disability in medical educatio), selected methodological aspects of narrative medicine, the narratives of doctors and patients in medical discourse, the relations between literature and medicine as well as between literature and logopaedics and clinical linguistics.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4075-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4067-0
 • Page Count: 230
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Medycyna narracyjna w Szwecji

Medycyna narracyjna w Szwecji
(Narrative Medicine in Sweden)

 • Price: 1.50 €
„Opowiedz mi…”. Narracja w doświadczeniach ciąży, porodu i straty dziecka

„Opowiedz mi…”. Narracja w doświadczeniach ciąży, porodu i straty dziecka
(Tell me… Narration in the experience of pregnancy, childbirth and loss of a child)

 • Price: 1.50 €
„Okaleczona kobiecość”. Z pamiętników kobiet z niepełnosprawnościami

„Okaleczona kobiecość”. Z pamiętników kobiet z niepełnosprawnościami
(„The crippled femininity” – from diaries of disabled women)

 • Price: 2.00 €
Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej

Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej
(Narrative medicine from the perspective of cognitive linguistics and poetics)

 • Price: 2.00 €
Żaden pacjent nie jest wyspą lub czego lekarze mogą nauczyć się w kontaktach z pacjentami

Żaden pacjent nie jest wyspą lub czego lekarze mogą nauczyć się w kontaktach z pacjentami
(No patient is an island or what medical doctors can learn from patients)

 • Price: 1.50 €
Metoda uważnego czytania (close reading) w medycynie narracyjnej

Metoda uważnego czytania (close reading) w medycynie narracyjnej
(The method of close reading in narrative medicine)

 • Price: 1.50 €
„Pamiętam, zdarzyło się to w sobotę rano, około 10”. Fachowe publikacje medyczne oparte na relacjach pacjentów i lekarzy

„Pamiętam, zdarzyło się to w sobotę rano, około 10”. Fachowe publikacje medyczne oparte na relacjach pacjentów i lekarzy
(“I remember it happened to me on a Saturday morning, around 10”. Professional medical publications based on patients’ and doctors’ narratives)

 • Price: 1.50 €
Teoria grzeczności a konstruowanie spójności w narracjach lekarzy i pacjentów. Studium diagnozy w polskim dyskursie medycznym

Teoria grzeczności a konstruowanie spójności w narracjach lekarzy i pacjentów. Studium diagnozy w polskim dyskursie medycznym
(The concept of discourse politeness in constructing narrative coherence through doctors’ elicitations and patients’ narratives: a case study of diagnosis in medical discourse in Poland)

 • Price: 2.00 €
Upojona chorobą. W trzewiach świata… Eve Ensler

Upojona chorobą. W trzewiach świata… Eve Ensler
(Intoxicated by illness. In the Body of the World… by Eve Ensler)

 • Price: 2.00 €
„Ja rozumiałem, tylko nie mogłem mówić”. O twórczości Leo Lipskiego jako afatyka. Rekonesans

„Ja rozumiałem, tylko nie mogłem mówić”. O twórczości Leo Lipskiego jako afatyka. Rekonesans
(“I understood, only I could not speak”. About Leo Lipski’s aphasia. Reconnaissance)

 • Price: 1.50 €
Śmierć ojca i narodziny matki – wzajemna analiza w „Dzienniku klinicznym” Sándora Ferencziego

Śmierć ojca i narodziny matki – wzajemna analiza w „Dzienniku klinicznym” Sándora Ferencziego
(The death of the father and mother’s birth: mutual analysis in Sándor Ferenczi’s Clinical diary)

 • Price: 1.50 €