Demonstrations in Czechoslovakia in August 1969 and Their Suppression Cover Image

Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení
Demonstrations in Czechoslovakia in August 1969 and Their Suppression

Author(s): Jan Kalous, Jan Břečka, Milan Bárta
Contributor(s): Jana Kudělková (Editor)
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: Czechoslovakia; USSR; Soviet army; demonstrations; political regime; communism; 1969; August; suppression of demonstrations; Brno; South Moravia; Liberec; North Bohemia;
Summary/Abstract: Rok po invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa proběhly v ulicích mnoha velkých měst rozsáhlé demonstrace, do kterých se zapojili především mladí lidé. Vyjadřování nesouhlasu s přítomností sovětské armády na našem území se mísilo s projevy nespokojenosti s nastoupenou cestou nového vedení komunistické strany. To pouliční protesty očekávalo a nejspíše i přivítalo, podle něj totiž dokazovaly, že tzv. protisocialistické síly existují. Legitimizovaly tak jeho politiku a daly mu do ruky pádné argumenty k postupu proti zbytku reformistů v čele s Alexandrem Dubečkem. Brutální potlačení nepokojů jednotkami tehdejší bezpečnosti, armády a Lidových milicí, které si vyžádalo oběti na životech, posloužilo rovněž jako varování do budoucna a současně jako důkaz předložený sovětskému vedení, že v osobě Gustáva Husáka byl postaven do čela Československa správný člověk. Naopak pro veřejnost symbolizoval srpen 1969 definitivní konec Pražského jara. Předkládaná publikace se na základě rozsáhlého archivního výzkumu snaží přiblížit události srpna 1969 a zasadit je do kontextu tehdejšího dění.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87211-73-1
  • Page Count: 335
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech