The Anthropology of Language Practice Cover Image
 • Regular Price 23.00 €

Antropologia praktyk językowych
The Anthropology of Language Practice

Contributor(s): Grzegorz Godlewski (Editor), Agnieszka Karpowicz (Editor), Marta Rakoczy (Editor)
Subject(s): Cultural history, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: language practice; cultural practice; word anthropology; linguistic anthropology
Summary/Abstract: Development and concretisation of the original perspective concerning the word anthropology, which was formed at the Institute of Polish Culture at Warsaw University and used in language practice research. The perspective is considered the best method to perceive the language as cultural phenomenon. An extensive theoretical introduction justifies this approach and puts the undertaken research into the context of contemporary changes in cultural studies. The volume contains twelve articles which present study cases of language practice seen as cultural practice in historical context: from antiquity to modern times, from the forms of word art to swearing and searching the web.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2182-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2174-7
 • Page Count: 412
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie

Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie
(Anthropology of language practices: introduction)

 • Price: 4.50 €
Teksty praktyki. Początki tekstualizacji doświadczenia... w antycznych praktykach piśmiennych

Teksty praktyki. Początki tekstualizacji doświadczenia... w antycznych praktykach piśmiennych
(Practice texts. The beginnings of texturing experience ... in ancient writing practices)

 • Price: 2.00 €
Pre-teksty i proto-teksty. Tekstualizacja praktyk językowych... jako praktyka kultury druku

Pre-teksty i proto-teksty. Tekstualizacja praktyk językowych... jako praktyka kultury druku
(Pre-texts and proto-texts. Texturing of language practices ... as a print culture practice)

 • Price: 2.00 €
Od sztuki działania do procedury, czyli o przemianach metarefleksji. nad epistolografią w XVIII i na początku XIX wieku

Od sztuki działania do procedury, czyli o przemianach metarefleksji. nad epistolografią w XVIII i na początku XIX wieku
(From the art of action to the procedure, that is, about metareflex transformation. above epistolography in the eighteenth and early nineteenth centuries)

 • Price: 1.50 €
„Ten sobie mówi, a ten sobie mówi”. Ballady Adama Mickiewicza... – literatura czy partytura

„Ten sobie mówi, a ten sobie mówi”. Ballady Adama Mickiewicza... – literatura czy partytura
("He talks to himself and he talks to himself." Adam Mickiewicz's ballads ... - literature or score)

 • Price: 2.50 €
Litewskie kalendarze w drugiej połowie XIX wieku...: inicjacje wspólnoty praktyków słowa drukowanego

Litewskie kalendarze w drugiej połowie XIX wieku...: inicjacje wspólnoty praktyków słowa drukowanego
(Lithuanian calendars in the second half 19th century ...: initiations of a community of practitioners printed word)

 • Price: 2.00 €
Pismo, ciało, gest: o szkolnych praktykach grafomotorycznych

Pismo, ciało, gest: o szkolnych praktykach grafomotorycznych
(Writing, body, gesture: on school graphomotoric practices)

 • Price: 2.00 €
„Sekretarka” Dzienniczka Faustyny Kowalskiej lektura antropologiczna

„Sekretarka” Dzienniczka Faustyny Kowalskiej lektura antropologiczna
("Secretary" of the Diary of Faustyna Kowalska anthropological reading)

 • Price: 2.00 €
Dziennikopisanie jako praktyka codzienności. O notatnikach Edwarda Stachury

Dziennikopisanie jako praktyka codzienności. O notatnikach Edwarda Stachury
(Journalism as a daily practice. About Edward Stachura's notebooks)

 • Price: 2.50 €
Legnickie opowieści o PRL-u. Prowadzenie wywiadu etnograficznego jako praktyka profesjonalna i międzyludzka

Legnickie opowieści o PRL-u. Prowadzenie wywiadu etnograficznego jako praktyka profesjonalna i międzyludzka
(Legnica stories about the PRL. Conducting ethnographic interview as a professional and interpersonal practice)

 • Price: 2.00 €
Legendy o krwi: praktykowanie podziału, wspólnoty i oporu

Legendy o krwi: praktykowanie podziału, wspólnoty i oporu
(Blood legends: practicing division, community and resistance)

 • Price: 2.00 €
Na sce-NIE! Przeklinanie jako językowa praktyka (anty)kulturowa. na przykładzie performance’ów punkowych i hiphopowych

Na sce-NIE! Przeklinanie jako językowa praktyka (anty)kulturowa. na przykładzie performance’ów punkowych i hiphopowych
(On the scene! imprecation as a (anti) cultural language practice. on the example of performances punk and hip hop)

 • Price: 2.50 €
„W Gugle wpisuję swoje nazwisko...”. Społeczne i kulturowe funkcje praktyki wyszukiwania w sieci

„W Gugle wpisuję swoje nazwisko...”. Społeczne i kulturowe funkcje praktyki wyszukiwania w sieci
("I enter my name in Google ..." Social and cultural functions of practice web searches)

 • Price: 2.00 €